Dúbravskí dobrovoľníci využili jarné počasie

1155

V Dúbravke využili dobrovoľníci jarné počasie na upratovanie. Čistenie krajníc pri Vojenskej ceste, ktorá je pokračovaním Plachého ulice, pokosenie lúky pri vysielači, rekultivácia skládky či oprava pamätníka v lese nad Dúbravkou. S týmito aktivitami v lese nad Dúbravkou trávili posledné víkendy dobrovoľníci z OZ Dúbravska GLAVICA.

Zdroj: Dúbravka