Dúbravskí seniori sú stále aktívni. Zapojte sa do aktivít komunity seniorov

2250

V Dúbravke žije viac ako 15-tisíc ľudí v seniorskom veku. 600 seniorov, ktorí sa pravidelne venujú spoločným aktivitám ako šport, turistika, prednášky či koncerty. Svoje aktivity organizujú predovšetkým prostredníctvom denných centier alebo Jednoty dôchodcov Slovenska. O tom, ako funguje organizovaný život seniorov a ako do aktivít zasiahla pandémia hovorí pani Zuzana Marková, koordinátorka Rady seniorov v našej mestskej časti.

Ak máte záujem zapojiť sa do aktivít komunity seniorov v Dúbravke, kontaktujte priamo niektoré z denných centier na:

Denné centrum 1: Pod záhradami 39, 841 02 Bratislava

Ružena Masarovichová (zodpovedná vedúca), č. tel.: 02/64 28 23 67, dc1@dubravka.sk

Prevádzkový čas: pondelok – štvrtok 14:30-17:00 hod

Denné centrum 2: Ožvoldíkova 12, 841 02 Bratislava

Ing. Libuša Ivanyiová (zodpovedná vedúca), tel. 0948 230 367, dc2@dubravka.sk

Prevádzkový čas: utorok 14:00-17:00 hod, štvrtok 14:00-17:00 hod

Denné centrum 3: Bazovského 21, 841 01 Bratislava

RNDr. Ľuboslav Škoviera (zodpovedný vedúci), č. tel.: 0917 350 084, 0911 238 723, dc3@dubravka.sk

Prevádzkový čas: pondelok – štvrtok 14:00-16:00 hod

Denné centrum 4: Ožvoldíkova 12, 841 02 Bratislava – presťahované zo Žatevnej 4 od 23.4.2019

Ing. Vlasta Babitzová (zodpovedná vedúca), č. tel.: 0917 482 593, dc4@dubravka.sk

Prevádzkový čas: pondelok 14:30-17:00 hod, utorok 10:00-13:00 hod, streda 14:30-17:00 hod

Rada seniorov: Žatevná 4, 841 02 Bratislava

Mgr. Zuzana Marková (koordinátorka Rady seniorov), č. tel.: 02/69 20 25 50, radaseniorov@dubravka.sk

Zdroj: Dúbravka