Dvere základnej školy Na Pántoch sa otvorili pre prváčikov

841

Rača má už tri základné školy. Brány totiž v 5. septembra otvorila aj Základná škola Na Pántoch. Fungovať síce bude len jeden školský rok, no bola potrebná pre umiestnenie 75 prváčikov. Deväť z nich je z Ukrajiny. Deti sú rozdelené do štyroch tried a starajú sa o nich štyri pani učiteľky a učitelia a štyri pani vychovávateľky. Na budúci školský rok sa všetci presunú z adresy Na Pántoch 9 na adresu Plickova 9, kde bude pre nich pripravená novozrekonštruovaná základná škola.

Prvý deň v ZŠ Na Pántoch prebiehal podobne ako na ostatných račianskych školách. „Začali sme slávnostným uvítaním so všetkými pred budovou školy, nasledovali úvodné aktivity detí s triednymi učiteľmi a stretnutím rodičov s vedením školy,“ uviedol riaditeľ ZŠ Na Pántoch Peter Samuel Tóth.

Miestni prváčikovia sa počas školského roka budú môcť napríklad aj naučiť plávať, pretože pre nich bude otvorený kurz v neďalekej plavárni. V rámci priestorov školy je deťom k dispozícii aj špeciálna relaxačná miestnosť či herňa. Do školy ich bude z Rače prepravovať školský spoj.

„Chcel by som sa poďakovať všetkým naším zamestnancom, čo na projekte školy pracovali. Držím palce pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, aby sa im v novej práci darilo a ďakujem rodičom za trpezlivosť a za preklenutie tohto dočasného riešenia. Aj na základe vašej spätnej väzby sa bude nastavovať škola Plickova. Prajem tiež veľa úspechov pánovi riaditeľovi Tóthovi. Rovnako prajem veľa úspechov všetkým prváčikom v školách na Hubenke a Tbiliskej, učiteľským zborom a nepedagogickým pracovníkom a pani riaditeľkám,“ uviedol starosta Rače Michal Drotován.

Tento rok v mestskej časti otvorili spolu 11 prváckych tried. Ako rekonštrukcia prebieha môžete sledovať vo fotogalériách na webe plickova.sk.

Zdroj: MČ Rača