Dychová hudba Grinavanka oslavuje 100 rokov

1306

Je to až neuveriteľné, ale dychová hudba Grinavanka nepretržite funguje už 100 rokov. Jej vznik sa oficiálne datuje od roku 1921, odkedy aktívne pôsobí v meste Pezinok.


Neoficiálne začala svoju činnosť už pred prvou svetovou vojnou, približne v roku 1912 – 1913. Avšak z dôvodu vypuknutia vojny, do ktorej mnohí z muzikantov narukovali, bola činnosť kapely pozastavená. Dychovku založilo v septembri 1921 dvanásť nadšencov, ktorých prvým kapelníkom sa stal pán Ježík.

V roku 1928 sa kapelníkom stal Štefan Bielik, ktorý kapelu viedol až do roku 1946, kedy ho vystriedal Celestín Oškera. Ten viedol dychovku už pod novým menom Dychová hudba Myslenice. Názov sa zmenil z dôvodu premenovania obce Grinava na Myslenice. V tomto období sa v dychovke až do roku 1950 zacvičovalo 30 mladých hudobníkov. Kapelník Celestín Oškera v roku 1961 po 15-ročnom pôsobení dychovku opustil. Na post kapelníka sa po 15 rokoch vrátil Štefan Bielik, ktorý tak až do roku 1971 bol kapelníkom celkovo rekordných 28 rokov. Po ňom prichádza Eduard Mlynek v roku 1972, kedy prišlo sedem nových hudobníkov, bol doplnený a skvalitnený repertoár a prišli aj prvé úspechy, s ktorými súvisí príchod prvého speváka Štefana Viléma a nové kroje. Na tieto prispelo JRD Myslenice, s čím súvisí aj nové meno kapely DH JRD KARPATY. Väčšiu finančnú a materiálnu pomoc od JRD dostala dychovka až po roku 1974. Zaslúžil sa o to vtedajší predseda pán Augustín Krasňanský.

Najväčší zlom v histórii dychovky nastal v roku 1976, keď prišiel Karel Suchý z posádkovej hudby z Bratislavy. Ako kapelník sa najviac zaslúžil o jej veľmi dobré meno doma i v zahraničí. Pod menom Grinavanka začala kapela vystupovať znova až od roku 1978. Toho roku kapela po nábore získala 23 mladých hudobníkov, a tak si muzikanti vychovávali nastupujúcu generáciu. V tomto období vedľa seba existovali dokonca dve kapely – malá a veľká – v zmysle starší a mladší muzikanti. Malá Grinavanka pôsobila až do roku 1983. V tom čase prišli aj noví speváci Barbora Krasňanská a Ľubomír Halenkovič. Niektorí členovia postupne doplnili Veľkú Grinavanku. V tomto období Grinavanka úspešne koncertovala nielen doma ale aj v Nemecku, Rakúsku a v Čechách. Toto veľmi úspešné 16 ročné obdobie trvalo aj po roku 1994 t. j. po odchode Karola Suchého. V roku 1993 nastúpil na kapelnícke miesto dlhoročný zástupca kapelníka Miloslav Šmahovský, ktorý v Grinavanke pôsobí najdlhšie – od roku 1950 – 66 rokov. V tej dobe s Grinavankou spievali Miroslava Hančíková (Keráková) a Alena Gažiová. Dychovku viedol do roku 1999, kedy sa stal kapelníkom na obdobie jedného roka Karol Urbanič starší, ktorý v kapele pôsobíl od roku 1986 a podieľal sa aj na úpravách niektorých skladieb v jej repertoári. V období rokov 2000 až 2005 viedol Grinavanku Drahomír Šmahovský, ktorý sa stal jej členom v roku 1971. Od roku 2000 začala dychovka pravidelne organizovať „Grinavský majáles“. Toto úspešné podujatie sa konalo 14 rokov, až do roku 2013. Od roku 2004 sa dychovka rozrástla o nové speváčky – Nikoletu Šmahovskú, Martinu Tahotnú, Martinu Frankovú (Gašparovičovú) a speváka Ľubomíra Tahotného. Pri príležitosti 80 rokov svojej činnosti bola DH Grinavanka v roku 2001 ocenená primátorom mesta Medailou za zásluhy a rozvoj mesta Pezinok. V rokoch 2005 až 2012 viedol dychovú hudbu Grinavanka skúsený muzikant Ing.Vladimír Féder. V roku 2011, pri príležitosti 90. výročia, nahrala svoj prvý CD nosič s názvom Na klebety nedaj. V tom istom roku bola ocenená Pamätnou plaketou primátora mesta Pezinok.

Od roku 2012 je umelecký vedúcim a kapelníkom Ing. Peter Feder, ktorý s Grinavankou nacvičil nový náročnejší repertoár, čím kapela získala väčšiu popularitu nielen doma na Slovensku, ale i na vystúpeniach v Maďarsku, Rakúsku, Taliansku, Francúzsku a v Česku. V roku 2012 naštudovala nový komponovaný program Vianoce s Grinavankou, ktorý úspešne prezentovala aj v ďalších dvoch rokoch. Z jej úspešných vystúpení možno spomenúť viacnásobné účinkovanie na Celoslovenskej súťaží a prehliadke malých dychových hudieb v Lednických Rovniach, kde v roku 2017 získala Zlaté pásmo Cum laudee (s pochvalou), cenu za najlepšiu dramaturgiu súťažného programu, celkovo sa umiestnila na druhom mieste a stala sa Vicemajstrom Slovenska. Speváčky Grinavanky Martina Tahotná-Kořínková a Anna Setnická získali cenu za pozoruhodný spevácky výkon. Pravidelne účinkovala na Medzinárodnom súťažnom festivale malých dychových hudieb Dychovky v preši, kde v rokoch 2013 a 2017 získala Zlaté pásmo Cum laude, celkovo sa umiestnila na 2. mieste a získala ocenenie za ženský spevácky výkon, cenu SOZA a Cenu predsedu medzinárodnej poroty.         

Piesne v podaní Grinavanky môžeme často počuť vo vysielaniach RTVS Rádia Regina, ale aj v dychovkovej hitparáde Českej rozhlasovej stanice Ostrava. Od roku 2014 ju môžeme sledovať aj na televíznych obrazovkách hudobnej stanice SENZI TV.
V roku 2016 pri príležitosti osláv 95.výročie, nahrala a vydala svoj druhý CD nosič s názvom Grinavským chodníkom. Od tohto roka pravidelne organizuje v spolupráci s Gastro-catering Grinavský Janko festival dychových hudieb s medzinárodnou účasťou Grinavanka FEST, ktorý sa zaradil medzi obľúbené podujatia tohto žánru nielen v našom regióne. Pri príležitosti Dňa osvetových pracovníkov v októbri 2016 udelil Bratislavský samosprávny kraj a Malokarpatské osvetové stredisko Dychovej hudbe Grinavanka ocenenie „Za rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti a zachovávanie kultúrnych tradícií v Bratislavskom kraji“. V tomto roku, kedy si Grinavanka pripomína 100. výročie oficiálneho založenia a nepretržitej aktívnej činnosti dychovky, pripravuje vydanie v poradí už tretieho CD nosiča Grinavanka hrá… Predsedom Občianskeho združenia Dychovej hudby je Ľubomír Tahotný, kapelníkom a umeleckým vedúcim je Ing. Peter Feder. V súčasnosti s Grinavankou spievajú Martina Kořínková, Anna Setnická, Ľubomír Tahotný a hosťujúci speváci Miroslava Keráková a Jozef Mihalkovič.

Zdroj: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre