E-Twinning Danube Region seminár vo Viedni

713

Učitelia z desiatich krajín sa stretli na seminári vo Viedni.

V dňoch 2.- 3. júna 2022 sa vybraní učitelia z celého Slovenska zúčastnili e-Twinning Danube Region seminára vo Viedni.
Päť učiteľov zo Slovenska a zástupcovia z radov učiteľov z desiatich krajín dunajského regiónu od Moldavska, Chorvátska, Rumunska, Bulharska  cez Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Česko po Rakúsko a Nemecko sa stretli, aby si vymenili skúsenosti s prácou na projektoch e- Twinning a Erasmus+. Jednou z vybraných učiteliek bola aj Michaela Malinkovičová z OA Dudova 4 v Bratislave. Dva dni seminára boli naplnené zaujímavými prednáškami o budúcnosti spolupráce krajín v dunajskom regióne, o úspechoch učiteľov, ktorí sa venujú projektom s plným nasadením a robia pre svojich študentov maximum, tvorbe projektov pre budúci školský rok v medzinárodných tímoch. Účasť na seminári poskytla všetkým učiteľom nové informácie a skúsenosti, ktoré odovzdajú svojim školám a študentom.