SÚŤAŽ VO VYTVORENÍ POSTERU

Deň európskej spolupráce 2021 – Európska únia budúcnosti

Kategória cena verejnosti

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili súťaže s názvom „Deň európskej spolupráce 2021 – Európska únia budúcnosti“ a vytvorili jedinečné postery.

Radi by sme ocenili kreativitu každého súťažiaceho, preto darček získavajú všetci, ktorí sa do súťaže zapojili.

V kategórii poster hlasovala odborná porota, ktorá rozhodla o udelení cien podľa nasledovných hodnotiacich kritérií:

  • Prístup k téme a jej uchopenie
  • Výtvarné spracovanie a stvárnenie

Umiestnenie v kategórii poster:

1.miesto: Elektrická kolobežka – poster č. 18 / Oleg Mazúr – Europe’s not dead

2.miesto: voucher na nákup elektroniky v hodnote 100 EUR – poster č. 27 / Nina Tahy – EU (séria posterov)

3.miesto: voucher na nákup elektroniky v hodnote 50 EUR – poster č. 10 / Sabina Hause – EU

V kategórii Cena verejnosti hlasovala verejnosť za jednotlivé postery, vyhral poster s navyšším počtom hlasov.

Umiestnenie v kategórii Cena verejnosti:

1.miesto: sada reklamných predmetov Programu spolupráce INTERACT pre víťaza, celú jeho triedu a triedneho učiteľa 
– poster č. 31 / Hana Vargová – Je to v našich rukách

Víťazom srdečne gratulujeme.

Účastníkov súťaže budeme kontaktovať za účelom doručenia cien na základe informácií, ktoré boli uvedené v prihlasovacom formulári.

Štatút súťaže

Po kliknutí sa súťažný plagát otvorí v plnom rozlíšení

Prejsť na obsah