Električková trať na Americkom námestí je dokončená. Pribudla zeleň, zmizli bilboardy

4881

Dopravný podnik Bratislava ukončil rekonštrukciu električkovej trate a jej okolia na Americkom námestí. Električky prejdú vďaka rekonštrukcii úsekom od Blumentálu po Americké námestie plynulejšie a úpravou ostrovčeka bývalej zastávky Floriánske námestie vznikol plnohodnotný bezpečný BUS pruh do zastávky Blumentál. Linka 3 sa z výlukovej trasy vracia na pôvodnú trasu Rača – Blumentál – Americké námestie – Petržalka. Rekonštrukcia trvala od 7. septembra.

Širšie chodníky, bezbariérové priechody pre chodcov

Okrem príjemnejšej jazdy ponúkla rekonštrukcia množstvo vylepšení pre ľudí aj mimo cesty v dopravnom prostriedku.

  • Priechod pre chodcov cez Radlinského ulicu pri križovatke s Fazuľovou ulicou je bezbariérový a rozšírený, bezbariérový je už aj priechod pre chodcov a prístup na zastávku električky linky 4, rovnako ako priechody cez električkovú trať na oboch koncoch zastávky Americké námestie.
  • Chodník popri múre fakultnej nemocnice aj chodník na nároží Fazuľovej a Radlinského ulice sú širšie.
  • Na oboch nástupištiach pribudla informačná tabuľa zobrazujúca aktuálne odchody spojov MHD.
  • Trakčné stožiare sú po rekonštrukcii optimalizované a kombinované s verejným osvetlením.
  • Pod trať DPB aplikoval antivibračné rohože a koľajnice obalil protihlukovými prvkami, ktoré zabezpečia tichý chod električiek. Vybudované je aj odvodnenie trate, takže zaplavené koľajnice na tomto mieste budú už minulosťou.
Zlepšenia na integrovanej zastávke Blumentál

Pred mesiacom sa vrátili električky a autobusy na Blumentál. Zastávka prešla tiež mnohými zlepšeniami. Okrem zrekonštruovanej trate pre električky sú už všetky priechody pre chodcov bezbariérové (väčšina novo vybudovaná) a nanovo vyznačené. DPB kladie dôraz na bezpečnosť cestujúcich, a tak pribudli značenia, že električka má prednosť, čo je potrebné pripomínať. Zväčšil sa chodník, pribudlo veľa zelene, nové LEDkové verejné osvetlenie a pôvodné stožiare verejného osvetlenia boli ošetrené. Zároveň bola odstránená svetelná signalizácia na križovatke Blumentál – Floriánske námestie, ktorá v uplynulých rokoch už nefungovala, a po úprave verejného priestoru a priechodov je aktuálna situácia výrazne bezpečnejšia.

Zmizli bilboardy

Po komplexnej rekonštrukcii môžu ľudia vidieť aj viaceré urbanistické zlepšenia. Magistrát hlavného mesta oslovil vlastníkov bilboardov na múre univerzitnej nemocnice na Americkom námestí so žiadosťou o ich odstránenie. Billboardové spoločnosti napokon vyhoveli a odstránili väčšinu objektov, pričom zostávajúce dva vlastník prisľúbil odstrániť počas prvých mesiacov roka 2021. Odhalený múr mesto vyčistilo a aby sa zabránilo opätovnému posprejovaniu historického múru, ktorý je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky nemocničného areálu, zasadilo k nemu popínavé rastliny – hortenziu popínavú a pavinič trojlaločný, ktoré múr časom zarastú. Vznikne tak zelený múr v centre mesta.

Viac zelene

Počas rekonštukcie vznikli aj ďalšie nové plochy pre zeleň: ostrovček bývalej zastávky Floriánske námestie a nárožia parčíkov na Floriánskom námestí, úsek na Radlinského ulici pri rozšírenom nároží s Fazuľovou ulicou a tiež pozdĺž nástupišťa „Americké námestie“ v smere na Blumentál. Na tieto miesta plánuje magistrát vysadiť zeleň trvalo udržateľným spôsobom s prihliadnutím na zmenu klímy tak, aby zeleň vysadená v exponovaných častiach cestných komunikácií zvládala tieto extrémne podmienky. Všetky pásy zelene budú vysadené prírode blízkymi štrkovými, trvalkovými záhonmi, ktoré sú po celý rok farebné (perovskia hybridná, levanduľa, gaura a fakľovec) a okrasnými trávami. V stredovom páse popri električkovej trati plánuje mesto vysadiť atraktívne polokry stĺpovitého rastu – Muchovníky, ktoré podporia kvitnutím hmyz a svojimi plodmi aj rôzne druhy vtákov v okolí.

Foto: Takto prebiehala rekonštrukcia trate a okolia