Električková trať v Karlovej Vsi. Pozrite si video ako prebieha rekonštrukcia

2691

Začiatkom mája sa začala záverečná etapa rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Poďte sa s nami pozrieť, ako prebiehajú rekonštrukčné práce a na čo všetko sa môžete tešiť, keď bude trať hotová.

V podstate na celom úseku je už odstránený električkový zvršok aj trakčné vedenie. Následne bude strhnutý a vybagrovaný starý koľajový kameň, ktorý sa odváža a recykluje. Ten sa potom čiastočne použije do pláne nového električkového spodku. Bager potom odkope ďalšiu vrstvu na úroveň električkovej pláne zemného telesa. Následne sa položí geotextília, recyklovaná štrkodrva, vrstva betónu, antivibračná rohož a pevná jazdná dráha s uložením koľajnice.

Zastávka Damborského

Na zastávke Damborského v Dúbravke ešte prebiehajú dokončovacie práce. Po celom úseku sa realizujú vegetačné úpravy, práce prebiehajú na komunikáciách, osádzajú sa obrubníky popri trati a zároveň sa ešte dokončuje podchod. Dokončujú sa aj chodníky a priechody pre peších cez električku. Predpokladané ukončenie zastávky je v lete.

Integrovaná zastávka Molecova

Ide o najzložitejšiu časť stavby. Momentálne tu jazdí len autobusová a individuálna doprava, ktorá bude navyše obmedzená aj tým, že sa bude vedľa integrovanej zastávky robiť kanalizácia. V rámci výstavby prebiehajú intenzívne práce aj na dvoch priecestiach Riviéra a Molecova. Momentálne sa realizuje priecestie Molecova. Keď bude hotové, potom sa znova uzavrie Riviéra, a znova bude presmerovaná autobusová aj individuálna doprava.

Po dokončení bude zastávka bude fungovať ako integrovaná, čiže vedľa električkovej zastávky bude zriadená aj autobusová. Ľudia teda už nebudú musieť prebiehať cez trojpruhovú cestnú komunikáciu, ale komfortne a bezpečne prestúpia z trolejbusu do električky a opačne.

Výhybňa Molecova

Na tomto mieste bola pôvodne výhybňa, ale dnes je to už úplne inak naprojektované. Budú tu tri koľaje a medzi sebou budú pospájané v koľajovom rozvetvení. Pôvodne tu boli dve priebežné a dve odstavné koľaje. Bude to zrealizované tak, aby mohla električka prejsť z jednej koľaje na druhú a prípadne sa mohli obojsmerné električky otočiť.

Zastávka Botanická

Zastávka bude mať nový prístrešok a zrekonštruovanú lávku s výťahovými šachtami, ktoré budú slúžiť aj imobilným obyvateľom. Zastávka bude zatrávnená. Po dokončení bude Botanická zastávka modernejšia a krajšia.

Tunel

Aktuálne tu prebieha rekonštrukcia koľajového triangla. Po jeho dokončení sa tu budú električky otáčať v smere do mesta.

Zelená trať

Väčšina trate a dokonca aj mnohé zastávky budú pokrytá zeleňou. Ide o sukulentné rastliny, ktoré sú suchomilné. Okrem toho, že sú vizuálne pekné, pomáhajú tiež znižovať prehrievanie mesta v lete. Sukulenty tiež slúžia na to, aby bola voda okamžite odvedená z telesa električkového zvršku. Z technického hľadiska je totiž voda pre koľajový zvršok neduh, ktorý spôsobuje napríklad koróziu. Na úseku od tunela do Karlovej Vsi bude pokrytá zeleňou nielen trať, ale aj zastávky až k zastávke Botanická záhrada. Oblúk od Botanickej záhrady až po Molecovu bude betónový. Zastávka Molecova bude zazelenaná, lebo to je zastávka kam nebudú vchádzať autobusy integrovanej dopravy, ale budú stáť vedľa na komunikácii. Zelené budú aj všetky ostatné zastávky smerom do Dúbravky, okrem Damborského, ktorá je integrovanou zastávkou.

Fotografie

Ak si chcete pozrieť galériu fotografií, kliknite sem.