Európska značka pre jazyky je opäť tu!

1218

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje v tomto roku už 18. ročník iniciatívy Európska značka pre jazyky. Cieľom tejto iniciatívy je podporiť jazykové vzdelávanie na Slovensku, a to zviditeľňovaním a šírením výsledkov zaujímavých projektov ako príkladov dobrej praxe a zdroj inšpirácie a motivácie.

Výzva na predkladanie súťažných príspevkov, do ktorej sa môžete zapojiť so svojím inšpiratívnym ukončeným projektom aj Vy, už bola spustená. Neváhajte a pošlite svoj súťažný príspevok elektronicky najneskôr do 5. júla 2020.

Text Výzvy 2020, Formulár 2020 a Európske priority 2020 sú zverejnené TU https://www.erasmusplus.sk/ELL/vyzva.php

V prípade potreby bližších informácie neváhajte kontaktovať SAAIC – Národnú agentúru programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu prostredníctvom e-mailu: ell@saaic.sk alebo telefonicky na čísle: 02/209 222 42. Tešíme sa na Vaše súťažné príspevky!

Zdroj: minedu