Exkluzívne foto: KORZO v Zálesí

5183

Unikátne Korzo na brehu Malého Dunaja v Zálesí síce ešte nie je úplne dokončené, ale krásne slnečné počasie už prilákalo množstvo návštevníkov. Pozrite si exkluzívne fotografie z tohto malebného kúta Bratislavského kraja.

Projekt s názvom „KORZO ZÁLESIE” sa bude rozprestierať na ploche približne 4400 m2 ležiacou medzi cestnou komunikáciou a Malým Dunajom, ktorá je dnes využívaná ako konečná zastávka autobusov, resp. odstavná plocha pre automobily. Tento úzky priestor pri vode bol dlhý čas využívaný na vylodenie alebo nalodenie účastníkov splavov, ako aj na rôzne obecné akcie. Na polo ostrove bývalého smetiska pri vode stojí Záleský maják s vyhliadkou a školou na vode. Táto drevená rozhľadňa na pozorovanie okolitej fauny nastavila smerovanie vo využití okolitého priestoru pre trávenie voľného času v prírode.

Projekt KORZO ZÁLESIE okrem iného prinesie aj možnosť pešieho a cyklistického prepojenia na blízku rekreačnú lokalitu, vybudovanie prístupového móla a prevádzkovej budovy so sociálnym zázemím, občerstvením, požičovňou, oddychovou zónou, zariadením na odkladanie bicyklov a lepší zjazd do vody na spúšťanie lodí.

Obec Zálesie po revitalizácii celého ľavostranného nábrežia získa výnimočnú atraktivitu v rámci regiónu podunajskej oblasti.

Čo bude vybudované v rámci projektu?

Mólo v šírke 3m a s dĺžkou 120m
Prepojí pešiu a cyklistickú infraštruktúru v rámci rekreačných lokalít. Pri jeho výstavbe sa zároveň vykonajú potrebné terénne úpravy (upraví sa dno rieky, vybuduje sa opora móla a spevní sa násyp).

Objekt s plochou približne 60m2
Jeho priestory budú zázemím pre vodákov a cyklistov, jeho súčasťou bude WC, hygienické zázemie a sklad. Pri jeho výstavbe sa zároveň vykonajú potrebné terénne úpravy (odstránia sa prebytočné násypy a upraví sa zemina, vytvoria sa schody a spevnené plochy).

Prírodný amfiteáter a detské ihrisko
Vytvorí sa plocha pre kultúrne podujatia, prírodné detské ihrisko a terénna prístupová rampa. Pri ich výstavbe sa zároveň vykonajú potrebné terénne úpravy (odstránia sa prebytočné násypy a upraví sa zemina).

Drobná architektúra
Vznikne tu malé mólo, malé prístrešky, veľký prístrešok, pútač, lavičky, stojany na bicykle a smetné koše. Na celom území sa vykonajú potrebné sadové úpravy.

Dobuduje sa potrebná technická infraštruktúra ako napríklad NN prípojka, verejné osvetlenie, vodovodná prípojka a žumpa.

Tento projekt je spolufinancovaný Programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko.

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: tu