Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty DANUBE BIKE & BOAT – Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne

DANUBE BIKE & BOAT – Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne

DANUBE BIKE & BOAT - Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne

Základné informácie:

Projekt DANUBE BIKE&BOAT sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a vytvorením unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie „Dunajské ostrovy“ resp. „Danube Islands“ prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti. Aktivity 9-tich partnerov v projekte, pokrývajúce potreby 30 obcí na území 5 krajov, sú zamerané na dosiahnutie ucelenej cezhraničnej destinácie poskytujúcej služby v oblasti turizmu, kultúry, relaxu a športu na území medzi a pozdĺž riek Malý a Mošonský Dunaj vrátane hlavného toku Dunaja.

Aktivity BSK:

 1. Vedenie projektu a koordinácia partnerov pri implementácií a napĺňaní cieľov projektu
 2. Marketingové definovanie cezhraničnej destinácie CR na území Malého a Mošonského Dunaja – spracovanie stratégie, dizajn manuálu, spoločnej mapy územia Malého a Mošonského Dunaja, brožúr k projektu a k destinácií Malý Dunaj
 3. Aktivity na zvýšenie návštevnosti v regióne, popularizáciu vodnej turistiky a cykloturistiky, výmenné pobyty, výmena know-how, workshopy, podujatia pre verejnosť, press trip
 4. Propagácia vnútrozemskej delty Dunaja a možností na rekreáciu na tokoch Malého a Mošonského Dunaja – foto a video súťaž; video spoty; tlačové konferencie a správy
 5. Organizácia vstupnej konferencie projektu a koordinačných stretnutí projektového tímu
 6. Spolupráca pri príprave aktivít ostatných partnerov ako sú: webové nástroje a aplikácie, kampaň „Mládež na vodu“ – pilotné aktivity so zapojením žiakov základných a stredných škôl BSK v rámci kampane a i.

Cieľové skupiny: Domáci a zahraniční turisti – cyklisti, peší turisti, vodáci; Mládež – žiaci škôl; Obyvatelia dotknutých území – rodiny s deťmi; Záujmové združenia – športovci, kluby, lodenice; Obyvatelia cezhraničného regiónu, návštevníci územia regiónu, domáci a zahraniční turisti, miestne samosprávy

Výstup projektu:

 1. Zvýšenie atraktivity a návštevnosti cezhraničného regiónu v Podunajskej oblasti;
 2. Vybudovanie cezhraničnej destinácie cestovného ruchu „Dunajské ostrovy“ resp. „DANUBE ISLANDS“

Rozpočet projektu: 2 863 279,36 EUR

Spolufinancovanie BSK: 10 397,00 EUR (5%)

Trvanie projektu: 11/2017 – 05/2020

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Oddelenie kultúry

Súlad so schválenými Prioritami BSK: Projekt je zaradený do AP BSK č. OCRaK_15 pod názvom „Projekt Malý Dunaj a Mošonský Dunaj“

Aktuálny stav:  projekt úspešne ukončený

 • Projekt v trvaní 31 mesiacov sa úspešne ukončil. Medzi jeho investičné výstupy patria relaxačná zóna s mólom vo Vrakuni, Korzo v Zálesí, zrekonštruovaný mlyn so skanzenom v Jelke, mládežnícke vodácke centrum v Šamoríne, cyklotrasy vo Vrakuni aj Kolárove v celkovej dĺžke 2,2 km a 29 drobných vodáckych stavieb v Győr-Moson-Sopron župe. 
 • Projekt položil základy ďalšieho rozvoja územia destinácie Dunajských ostrovov stanovením stratégie rozvoja, vytvorením marketingovej značky, zosieťovaním stakeholderov, vytvorením web stránky. Ba čo viac, podnecoval aj záujem širokej verejnosti, mládeže a pedagógov pre vodáctvo formou kampaní, vzdelávaní, tutoriálov, táborov a súťaží.
 • BSK uskutočnil všetky povinné aktivity. Pôvodne však plánoval ako nepovinnú aktivitu zorganizovať cezhraničný seminár CR v Zálesí za účelom prezentácie synergických projektov podporených Programom Interreg V-A SK-HU. V dôsledku pandemických opatrení sa od tejto aktivity opustilo.

Prečítajte si viac

Cyklotrasa vo Vrakuni je už vo výstavbe

0
Výstavba cyklotrasy v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa popri Malom Dunaji už nadobúda reálne kontúry.

Danube Islands: part of Sustainable Global Top 100 2020 destinations

0
The Sustainable Top 100 Destinations competition is organised to showcase sustainable tourism stories and good practices of destinations, as inspiring examples to others, to...

Najlepšia slovenská architektúra: Korzo Zálesie získalo cenu CEZAAR 2020 v kategórii exteriér

0
Slovenská komora architektov vyhlásila už 19. ročník prestížneho ocenenia. O Cenu za architektúru zabojovali diela v šiestich kategóriách.Cieľom bolo zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti práce...

KORZO Zálesie nominované na cenu CE ZA AR 2020

0
Ocenenie CE ZA AR už 19. rok upozorňuje na spoločenskú hodnotu architektonických diel a profesionálnych výkonov slovenských architektov. Tento rok sa do súťaže prihlásil historicky...

Exkluzívne foto: KORZO v Zálesí

0
Unikátne Korzo na brehu Malého Dunaja v Zálesí síce ešte nie je úplne dokončené, ale krásne slnečné počasie už prilákalo množstvo návštevníkov. Pozrite si...

V Zálesí vzniká unikátne KORZO

0
Už onedlho si obyvatelia i návštevníci Zálesia budú môcť vychutnať novú oddychovú zónu. Obec Zálesie revitalizuje nábrežie Malého Dunaja. Projekt s názvom „KORZO ZÁLESIE" sa...

Medzinárodné konferencie cestovného ruchu B2B a promo materiály

0
Rok 2019 bol pre projekt Danube Bike & Boat veľmi rušný. Finalizovali sa promo materiály, organizovali sa podujatia, dokončovali sa stavby a rekonštrukcie a...

Dunajské ostrovy 263-krát inak

0
Fotosúťaž Odfoť a vyhraj už pozná svojich víťazov. O naj zážitok a pekný záber sa celkovo podelilo 90 súťažiacich zo Slovenska aj Maďarska, ktorí celkovo do...

Zachyť Dunaj okom fotoaparátu

0
Bratislavský samosprávny kraj zastrešuje a koordinuje rozvoj turizmu na Malom Dunaji. Zároveň je lídrom pri rozvoji cezhraničnej destinácie Dunajské ostrovy, ktorá spolu s partnermi...

Creative Study Tour

0
BSK ako vedúci partner projektu DANUBE BIKE&BOAT, SKHU/1601/1.1/014 financovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU zorganizoval v dňoch 13. – 15.9. 2019 3-dňovú študijnú cestu pre...