Medzinárodné konferencie cestovného ruchu B2B a promo materiály

1110

Rok 2019 bol pre projekt Danube Bike & Boat veľmi rušný. Finalizovali sa promo materiály, organizovali sa podujatia, dokončovali sa stavby a rekonštrukcie a strihala sa páska, a v neposlednom rade – projekt sa prezentoval na rôznych medzinárodných podujatiach a veľtrhoch, resp. B2B stretnutiach.

Takto sme sa pripravili:

Roll upy ako jeden z promo materiálov
Zľava: Rozkladacia mapa, image brožúra a vrecková brožúra

Do brožúr a na roll upy sme použili zakúpené fotografie od profesionálneho fotografa Bedricha Schreibera.

B2B stretnutia

Utazás HUNGEXPO Budapešť

Úplne prvý krát bol projekt prezentovaný veľtrhu Utazás HUNGEXPO v Budapešti. Bol tu prezentovaný aj pripravenou tlačovou správou pre novinárov. Na základe tlačovej správy bol o projekte publikovaný článok v newslettri a v online verzii časopisu pre odborníkov v cestovnom ruchu. Článok si môžete prečítať tu: www.turizmus.com.

ITB Berlín a Donausalon

Veľtrh cestovného ruchu ITB Berlín patrí k najväčším a najvýznamnejším medzinárodným podujatiam svojho druhu na svete a prináša celosvetovú ponuku takisto aj novinky a najnovšie trendy z branže cestovného ruchu. 

ITB predstavuje okrem iného fórum pre efektívne B2B stretnutia odborníkov zo všetkých oblastí turizmu a cestovania. Práve tu je možné získať kvalitné obchodné kontakty a aktuálne informácie za veľmi krátky čas „pod jednou strechou“.  

Bratislavský samosprávny kraj prezentoval pod gesciou ministerstva dopravy a výstavby SR a v spolupráci s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu novo sa rozvíjajúcu cezhraničnú destináciu medzi Malým Dunajom a Mošonským Dunajom prostredníctvom výstupov projektu, ktorými boli štvorjazyčná slovenská brožúra s názvom Danube Bike & Boat a s podtitulom Malý Dunaj – očarenie na rieke aj v jej okolí, ďalej štvorjazyčná cezhraničná brožúra s rovnakým názvom a s podtitulom Jedna rieka, dve krajiny, zážitky bez hraníc a mapa prezentujúca tak destináciu ako aj konkrétne tipy na cyklovýlety či splavy s podnázvom Tipy na tripy.

Cieľovou skupinou tejto prezentácie bola tak odborná verejnosť ako aj široká verejnosť. Účasť na veľtrhu priniesla veľké množstvo inšpirácie a zaujímavých poznatkov, ktoré bude možné zužitkovať nielen pri tomto cezhraničnom projekte, ale aj pri ďalších našich aktivitách v oblasti cestovného ruchu. 

Ďalšou zaujímavou príležitosťou na prezentáciu bolo podujatie Donausalon.

7. ročník organizovalo zastúpenie spolkovej krajiny Baden-Württemberg v spolupráci s Chorvátskom. Podujatie bolo zamerané na prezentáciu krajín pozdĺž Dunaja s témou Digitalizácia a turizmus v podunajských krajinách.

Na úvod odzneli podnetné príspevky zástupcov ministerstiev spolkovej krajiny Baden-Württemberg a zástupcu ministerstva turizmu za Chorvátsko, ďalej nám boli predstavené inšpiratívne videá, ktoré prezentovali Osijecko – baranjskú župu v Chorvátsku ako región, ktorého identita je vytváraná Dunajom, od ktorého sa odvíja aj celková ponuka tohto územia.

Program pokračoval diskusiou na pódiu, kde medzi štyrmi rečníkmi malo svojho zástupcu aj Slovensko, konkrétne to bola pani Nóra Grančay zo Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu.

Korunovačné slávnosti – Székesfehérvár

Pozsonyi Piknik Budapešť

Na fotke si môžeme všimnúť ďalší promo prvok – beachflag

ITF Slovakiatour Bratislava 2020