Creative Study Tour

774

BSK ako vedúci partner projektu DANUBE BIKE&BOAT, SKHU/1601/1.1/014 financovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU zorganizoval v dňoch 13. – 15.9. 2019 3-dňovú študijnú cestu pre študentov s názvom „Creative Study Tour“, čím úspešne zrealizoval ďalšiu z povinných aktivít projektu.

Trasa študijnej cesty, v rámci ktorej sme navštívili aj Trnavský samosprávny kraj a obec Dunasziget v Maďarsku, začínala a končila v Bratislave a viedla cez nasledovné mestá a obce: Jelka – Madarasz (Blahová) – Tomášikovo – Jahodná – Dunajská Streda – Orechová Potôň – Dobrohošť – Dunasziget.

Cieľom Creative Study Tour bolo predstaviť študentom počas troch dní destináciu Dunajské ostrovy s jej hlavnými bodmi záujmu, najvýznamnejšími atraktivitami, zaujímavými miestami a skrytými zákutiami, ktoré vytvárajú samotnú identitu Dunajských ostrovov.

Študenti naopak mali za úlohu naplno uplatniť svoj záujem a kreatívne myslenie a nafotiť fotky a natočiť seriózne i zábavné videá, ktoré budú využité na ďalšie promo destinácie či už prostredníctvom webu, printových materiálov alebo mediálnych kampaní.

Študenti, ktorí sa Creative Study Tour zúčastnili, nám majú pomôcť sa pozrieť na destináciu novou optikou, optikou schopných, talentovaných mladých ľudí, ktorí ako jedna z potenciálnych cieľových skupín návštevníkov tohto územia znamenajú veľký potenciál pre ďalší rozvoj Dunajských ostrovov.

Študenti boli skvelí, aktívni, zaujímali sa o danú problematiku a reprezentovali nasledovné župné školy: Gymnázium Karola Štúra v Modre, Gymnázium Pezinok, Spojenú školu s VJM Senec, Strednú odbornú školu technológii a remesiel a v neposlednom rade tu boli rybári zo Spojenej školy Ivanka pri Dunaji.

Nosnou časťou programu každého dňa boli športové aktivity ako splav alebo cyklotúra. Po tom, čo sme absolvovali prehliadku vodného mlyna v Jelke, zrekonštruovaného v rámci projektu Danube Bike & Boat, sme si vyskúšali pohodový splav na 7-miestnych raftových člnoch na jednom z najkrajších úsekov Malého Dunaja, od Jelky až po Madarasz. Počas splavu sme mali možnosť relaxovať  a pozorovať faunu a flóru typickú pre toto územie, pričom študenti nás len prekvapovali svojimi znalosťami okolitej prírody a jej zákonitostí. Popri tom ulovili aj množstvo zaujímavých záberov.

Poobede nasledoval zase iný splav, ale taktiež na Malom Dunaji – splav na motorových pltiach z Tomášikova do Jahodnej. Ďalší deň nás čakala prehliadka Slovakiaringu a Malkia parku v Orechovej Potôni a na poobedie sme si nechali dobrodružný splav Dunajských ramien v okolí Dobrohošte. V obci Dunasziget nám skúsený sprievodca a odborník zorganizoval zaujímavú cyklotúru so zaujímavými zastávkami pri Dunajských ramenách, ktoré sme mali možnosť si prezrieť tentokrát z opačnej strane hranice, v Maďarsku.