Festival Dni detskej knihy: Nechajte ma, nech sa môžem báť!

174
Festival Dni detskej knihy: Nechajte ma, nech sa môžem báť!
Festival Dni detskej knihy: Nechajte ma, nech sa môžem báť!

Celoslovenský festival Dni detskej knihy 2024 organizuje tento rok Malokarpatská knižnica v Pezinku v spolupráci s Medzinárodným domom umenia pre deti Bibiana a SNM – Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre. Festival sa uskutoční v dňoch 15. – 17. mája 2024 a jeho hlavným mottom je “Nechajte ma, nech sa môžem báť!”

Hlavným cieľom festivalu je zbaviť deti strachu z čítania, motivovať ich k pravidelným návštevám knižnice, bezprostrednému sprístupneniu kníh v tlačenej forme a zároveň vytvoriť príležitosť k osobnému spoznávaniu ich autorov, ktorých tento rok organizátori festivalu vyberali tematicky (Daniel Rušar, Lena Riečanská, Michal Hlatký, Tereza Oľhová, Silvester Lavrík, Marek Vadas, Ivona Březinová, Július Belan, Zuzana Dodoková).

Počas troch dní sa uskutočnia besedy s autormi, prezentácie knižiek. Súčasťou festivalu bude aj celoslovenský seminár (SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, 16.5.2024 o 10.00) s ústrednou témou “Nechajte ma, nech sa môžem báť” pre pedagógov, knihovníkov, vychovávateľov a záujemcov o prácu s deťmi (Barbora Čaputová/biblioterapeutka, Viera Némethová/knihovníčka, Veronika Šikulová/spisovateľka, Katarína Cigánová/knihovníčka). Súčasťou semináru bude aj workshop storytellingu pre deti, ktorý povedie Martina Jánošíková (Príbehom na stope).

Srdečne Vás pozývame na sprievodné podujatia festivalu Dni detskej knihy:

  • odborný seminár pre knižničných a pedagogických pracovníkov s témou Nechajte ma, nech sa môžem báť, ktorý sa bude konať v Múzeu Ľ. Štúra v Modre Štúrova 84 dňa  16. 5. 2024  od 10.00 hod.
  • slávnostný večer pre účastníkov festivalu v reštaurácii Radnica, M. R. Štefánika Pezinok, 16. 5. 2024 o 17.00 hod.