Gymnázium Pankúchova otvára medzinárodné programy v anglickom jazyku

7552

Od nasledujúceho školského roku 2020/2021 sa na terajšom Gymnáziu, Pankúchova 6 otvárajú medzinárodné programy s vyučovacím jazykom anglickým. Škola sa plánuje zaradiť do siete IB Kandidátskych škôl (IB Candidate school). IB organizácia poskytuje medzinárodné programy, ktoré majú rozpätie od materskej školy až po strednú školu. Všetky programy sú podporované spoločnou filozofiou zameranou na medzinárodné zmýšľanie a rozvoj vlastností – profilu žiaka.  Programy pozostávajú z troch vekových kategórii, a to:

 1. Primary Years Program (PYP) – je primárne vzdelávanie žiakov od 3 do 12 rokov.
 2. Middle Years Program (MYP) – je sekundárne vzdelávanie žiakov vo veku od 11 do 16 rokov.
 3. Diploma Programme (DP) – je program pre študentov vo veku od 16 do 19 rokov.

Čo ponúka vzdelávanie v medzinárodnom programe International Baccalaureate? Výučba v tomto programe:

 • je zabezpečená prostredníctvom bádania,
 • je zameraná na reálne situácie a možnosti ich riešenia,
 • je vyvinutá v miestnych aj globálnych kontextoch,
 • je zameraná na efektívnu tímovú prácu a spoluprácu,
 • je navrhnutá na odstránenie prekážok v učení – je inkluzívna a cení si rozmanitosť,
 • sa zameriava na efektívnu spätnú väzbu a zohráva kľúčovú rolu,
 • rozvíja celistvú osobnosť žiaka,
 • rozvíja komunikačné zručnosti a kritické myslenie žiaka,
 • podporuje medzinárodné zmýšľanie, porozumenie a rešpekt,
 • zapája celú školskú komunitu,
 • podporuje viacjazyčnosť.

Na Pankúchova 6 sa budúci školský rok plánujú otvoriť štyri triedy v programe PYP a dve triedy v programe MYP s vyučovacím jazykom anglickým, a to nasledovne:

Primary Years Programme

PYP 1 – 1. ročník ZŠ (dve triedy)

PYP 2 – 2. ročník ZŠ (jedna trieda)

PYP 3 – 3. ročník ZŠ (jedna trieda)

Middle Years Programme

MYP 1 – 6. ročník  ZŠ (jedna trieda)

MYP 4 – 1.ročník bilingválneho gymnázia (jedna trieda)

Podrobné informácie o prijímaní žiakov do jednotlivých ročníkov nájdete na webovej stránke školy – www.gympaba.sk