Gymnázium v Malackách má 6 ocenených v krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti

858

Žiaci Gymnázia v Malackách boli v školskom roku 2020/21 opäť úspešní v krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti. Cenu získalo až 6 prác.

V odboroch matematika, fyzika získala 1. miesto Zuzana Jankovičová za prácu Otrasy pôdy v dôsledku dopravy merané smartfónom, 2. miesto Patrik Rychtarčík za prácu Ekonómia a efektivita výroby vodíka pomocou elektrolýzy. V oblasti pedagogika, sociológia a psychológia získala 2. miesto Simona Malcherová za prácu Vplyv sociálnych médií na produktivitu ľudí v 21. storočí. V oblasti životné prostredie, geografia, geológia získal druhé miesto Filip Jurkáček za prácu Kávový turizmus. V oblasti história, politológia, filozofia a právne vedy získal 2. miesto Peter Chmela za prácu Dr. Ivan Dérer – významná osobnosť Malaciek i Slovenska a 3. miesto Matej Mistrík za prácu Morálka ateizmu.

Za úspešnú reprezentáciu školy aj Bratislavského samosprávneho kraja gratulujeme oceneným žiakom aj ich učiteľom.

Vyhodnotenie

Výsledková listina