História vodárenstva: Viete, kde bol v Bratislave postavený prvý vodojem?

1849

V druhej polovici 19. storočia mala Bratislava asi 40 000 obyvateľov a približne 1200 verejných studní a fontán, do ktorých sa privádzala vodaz prameňov na úpätí Malých Karpát.

Koncesná listina bratislavskej vodárne

Keď už studne nestačili pokryť potrebu pitnej a úžitkovej vody mešťanov, mestská rada sa rozhodla vybudovať verejný vodovod. V roku 1882 ho začala stavať podľa návrhu známeho európskeho odborníka, drážďanského radcu Bernharda Salbacha v spolupráci s riaditeľom stavebnej sekcie spoločnosti C. Korte & Comp v Prahe – Zdenkom Ritter von Wesselym.

V Karlovej Vsi bola postavená prvá čerpacia stanica a na Mudroňovej ulici prvý vodojem. Bratislavská vodáreň bola daná do verejného užívania 1. februára 1886.

Čerpacia stanica v Karlovej Vsi (1924)
Čerpacia stanica v Karlovej Vsi (projektová dokumentácia z roku 1882)
Vodojem na Mudroňovej ulici (3000 m3)

Zdroj: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.