Hlavné mesto Bratislava aj počas augusta opravuje cesty a chodníky. Viete kde?

1121

Aj počas tohto týždňa hlavné mesto Bratislava pracuje na zlepšení chodníkov a ciest v meste. Od pondelka 3.8.2020 pracuje na debarierizácii 4 priechodov pre chodcov na Štefánikovej ulici v Starom Meste v úseku od Palisád po Spojnú ulicu.

  • na križovatke Štefánikova – Tolstého,
  • na križovatke Štefánikova – Gunduličova,
  • na križovatke Štefánikova – Lermontovova,
  • na križovatke Štefánikova – Spojná.

Taktiež opravuje chodník na Hargašovej ulici v Záhorskej Bystrici v úseku od ulice Štefana Majera po koniec areálu ZŠ. Predpokladané ukončenie prác je 31.08.2020.

Opravuje aj Gbelskú ulicu v Záhorskej Bystrici v úseku od Lekárne sv. Anny po Hargašovu ulicu. Okrem vozovky sa bude opravovať aj priľahlý chodník. Predpokladané ukončenie prác je 26.08.2020.

Na Radlinského ulici v Starom Meste v úseku Vazovovej ulice po Račianske mýto mesto opraví jeden jazdný pruh vozovky a takisto aj priľahlý chodník. Predpokladané ukončenie prác je 30.08.2020.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR