Hlavné mesto spustilo opravu schodov a podlahy v podchode na Saratovskej

582

Hlavné mesto spustilo opravu schodov a podlahy v podchode na Saratovskej pri obchodnom cente Saratov v Dúbravke. Práce majú trvať do konca októbra.

Celkovo ide o odstránenie cca 227 m2 pôvodnej asfaltovej a položenie novej betónovej pochôdznej vrstvy na podlahu v podchode a o opravu cca 55 m2 schodiska. Súčasťou opravy je aj vyčistenie a náter schodísk zo zastávok.

Zdroj: Dúbravka