Hlavné mesto vyhlasuje súťaž na prenájom mestských viníc

981
Zdroj: BSK

Mesto Bratislava vyhlásilo súťaž na prenájom mestských viníc v lokalite Vinohrady a v Rači. Chce tak vrátiť život do viníc. „Vinohrady dotvárajú krajinný obraz, nesú v sebe tradície a tiež dedičstvo nášho mesta. Záleží nám na tom, aby vinice nechátrali a nezanikali. Vyhlasujeme preto súťaž, ktorej cieľom je transparentný výber nových nájomcov mestských viníc z radov poctivých miestnych vinohradníkov ​a vinohradníčok či lokálnych komunít a iniciatív,“ približuje magistrát na sociálnej sieti.

Čo sa bude v rámci súťaže hodnotiť?

  • Prírodné aspekty – dopady činnosti na prírodu,
  • Rekreačné aspekty – využitie rekreačného potenciálu lokality,
  • Vinohradnícke aspekty – ako prispievajú ku miestnej ekonomike a nadväzujú na miestne tradície.

Týmto spôsobom chce mesto podporovať miestnych vinohradníkov a vinohradnícku tradíciu, umožniť kontakt obyvateliek a obyvateľov Bratislavy s autentickým remeslom a žitými lokálnymi tradíciami. „Okrem iného chceme posilniť ekonomický význam lokálneho vinohradníctva – jeho rekreačných, zážitkových funkcií ako aj samotnej poľnohospodárskej aktivity produkujúcej unikátne miestne víno či hrozno,“ dodáva samospráva.

Súťaž o nájom viníc v Bratislave, k.ú. Vinohrady https://zverejnovanie.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp…

Súťaž o nájom viníc v Bratislave, k.ú. Rača https://zverejnovanie.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp…

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR