Hlavné mesto zaznamenalo zvýšený výskyt lariev v liahnisku na Devíne a Žabom majeri

1375

Hlavné mesto v rámci pravidelného monitoringu liahnísk komárov zaznamenalo zvýšený výskyt lariev v liahnisku na Devíne a na Žabom majeri. Aby zamedzili premnoženiu, rýchlo proti nim zasiahli biologickým prípravkom BTI.

BTI účinne eliminuje larvy komárov a pre ostatné organizmy nie je škodlivý. Na rozdiel od chemických postrekov tak neohrozuje zdravie a nepredstavuje ani záťaž pre životné prostredie. Navyše vďaka jeho selektívnosti ho sa môže používať aj tam, kde by sa chemické postreky využiť nemohli.

Pri používaní BTI je obzvlášť dôležité správne načasovanie, pretože tento prípravok eliminuje komáre výhradne v štádiu larvy. To v praxi znamená, že na jeho efektívne využitie je iba 7 až 10 dní, kým sa larvy jednej generácie zakuklia. Práve preto je pravidelný monitoring liahnisk pri tejto metóde kľúčový.

Terénny prieskum hlavné mesto robí od marca približne do konca septembra, najmä v záplavových územiach riek Dunaj, Malý Dunaj, Morava, ale aj v niektorých chránených územiach a v mnohých iných častiach mesta, napr. Ovsište, Zrkadlový háj, Horský park, lesoparky, kde sa môžu vytvoriť potenciálne liahniská.

https://www.facebook.com/Bratislava.sk/videos/678670819200662/

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR