Hlavné mesto zaznamenalo zvýšený výskyt lariev v liahnisku na Devíne a Žabom majeri

806

Hlavné mesto v rámci pravidelného monitoringu liahnísk komárov zaznamenalo zvýšený výskyt lariev v liahnisku na Devíne a na Žabom majeri. Aby zamedzili premnoženiu, rýchlo proti nim zasiahli biologickým prípravkom BTI.

BTI účinne eliminuje larvy komárov a pre ostatné organizmy nie je škodlivý. Na rozdiel od chemických postrekov tak neohrozuje zdravie a nepredstavuje ani záťaž pre životné prostredie. Navyše vďaka jeho selektívnosti ho sa môže používať aj tam, kde by sa chemické postreky využiť nemohli.

Pri používaní BTI je obzvlášť dôležité správne načasovanie, pretože tento prípravok eliminuje komáre výhradne v štádiu larvy. To v praxi znamená, že na jeho efektívne využitie je iba 7 až 10 dní, kým sa larvy jednej generácie zakuklia. Práve preto je pravidelný monitoring liahnisk pri tejto metóde kľúčový.

Terénny prieskum hlavné mesto robí od marca približne do konca septembra, najmä v záplavových územiach riek Dunaj, Malý Dunaj, Morava, ale aj v niektorých chránených územiach a v mnohých iných častiach mesta, napr. Ovsište, Zrkadlový háj, Horský park, lesoparky, kde sa môžu vytvoriť potenciálne liahniská.

Staráme sa o to, aby sa v našom meste komáre nepremnožili

🦟 V uplynulých dňoch sme v rámci pravidelného monitoringu liahnísk komárov zaznamenali zvýšený výskyt lariev v liahnisku na Devíne a na Žabom majeri. Aby sme zamedzili premnoženiu, rýchlo sme proti nim zasiahli biologickým prípravkom BTI.BTI účinne eliminuje larvy komárov, no pre ostatné organizmy nie je škodlivý. Na rozdiel od chemických postrekov tak neohrozuje naše zdravie a nepredstavuje ani záťaž pre životné prostredie. Navyše vďaka jeho selektívnosti ho môžeme používať aj tam, kde by sme chemické postreky využiť nemohli.Pri používaní BTI je obzvlášť dôležité správne načasovanie, pretože tento prípravok eliminuje komáre výhradne v štádiu larvy. To v praxi znamená, že na jeho efektívne využitie máme len 7 až 10 dní, kým sa larvy jednej generácie zakuklia. Práve preto je pravidelný monitoring liahnisk pri tejto metóde kľúčový.Terénny prieskum robíme od marca približne do konca septembra, najmä v záplavových územiach riek Dunaj, Malý Dunaj, Morava, ale aj v niektorých chránených územiach a v mnohých iných častiach mesta, napr. Ovsište, Zrkadlový háj, Horský park, lesoparky, kde sa môžu vytvoriť potenciálne liahniská.Existuje celá škála liahnísk komárov. Niektoré majú napríklad aj ľudia na záhradách vo forme nádob na vodu a ďalšie skupiny komárov sa liahnu v tzv. dendrotelmách – malých nádržkách vody priamo v korunách stromov.

Uverejnil používateľ Bratislava – hlavné mesto SR Nedeľa 14. júna 2020

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR