Hviezda na nábreží Dunaja, ako symbol spojenia a zjednotenia

837

Hviezda na nábreží Dunaja ukončí mimoriadny a pre mnohých aj mimoriadne náročný rok 2020. Má byť symbolom spojenia a zjednotenia.

Inštalácia KUVYT, ktorej autor je Lubo Mikle, sa v deň zimného slnovratu spojila do trojdimenzionálnej zostavy v tvare hviezdy a bude svietiť pre Bratislavu až do Valentína.

V prvej fáze boli jednotlivé segmenty oddelene umiestnené po rôznych častiach mesta. V druhej etape sa stretli na nábreží Dunaja pri Propelleri ako sústava za sebou umiestnených jednotiek. No a teraz, v tretej etape sa transformujú do spoločného jedného objektu – hviezdy. KUVYT je dielo, ktoré reflektuje kovidovú situáciu, aj mesto Bratislava. KUVYT je súčasť modifikovanej významnej celomestskej akcie Biela Noc.

Zdroj: Staré Mesto