IDS BK: Od 1. januára sa zjednocujú podmienky cestovania pre občanov Ukrajiny

663

Občanom Ukrajiny dňom 1. januára 2023 zaniká nárok na plošnú bezplatnú prepravu pri cestovaní bratislavskou mestskou hromadnou dopravou. Od nového roka tak budú platiť pre občanov Ukrajiny rovnaké pravidlá na všetkých linkách Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Tie sú štandardné aj v rámci celého Slovenska. 

Občan Ukrajiny bez ohľadu na vek, ktorý sa okrem preukazu totožnosti (občiansky preukaz, pas) súčasne preukáže:

  • osobitným dokladom SLOVAK HELP s červenou pečiatkou s textom v UA jazyku, ktorý je vydávaný pri prekročení štátnej hranice UA-SK, alebo
Doklad SLOVAK HELP s červenou pečiatkou 
Platnosť dokladu SLOVAK HELP je vyznačená v hornej časti
Doklad SLOVAK HELP s červenou pečiatkou Platnosť dokladu SLOVAK HELP je vyznačená v hornej časti
  • osobitným dokladom preukazujúcim získanie statusu o dočasnom útočisku v prvom vydaní, bude mať nárok na bezplatnú prepravu u všetkých dopravcov v IDS BK (t.j. Dopravný podnik Bratislava, ZSSK, ARRIVA Mobility Solutions) a to v deň získania dokladu a nasledujúce 4 dni.
Status o dočasnom útočisku v prvom vydaní
Za platný doklad preukazujúci prvé vydanie sa považuje doklad s názvom Dočasné útočisko bez poradového čísla
Status o dočasnom útočisku v prvom vydaní Za platný doklad preukazujúci prvé vydanie sa považuje doklad s názvom Dočasné útočisko bez poradového čísla

Nad rámec vyššie uvedeného, nárok na bezplatnú prepravu majú aj občania Ukrajiny, ak ide o:

1. Deti a mládež do dovŕšenia 18 rokov a žiaci stredných škôl, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, je však potrebné, aby sa preukázali:

– dokladom o dočasnom útočisku a súčasne

– potvrdením o návšteve školy

Nárok na bezplatnú prepravu platí len počas dní školského vyučovania z miesta obvyklého pobytu, ktoré je uvedené na doklade o dočasnom útočisku, do miesta sídla školy a späť. Nárok na bezplatnú prepravu vzniká pre sprevádzajúcu osobu aj pri jej návrate z miesta sídla školy do miesta obvyklého pobytu po odprevadení dieťaťa na vyučovanie a pri ceste po dieťa z miesta obvyklého pobytu do miesta sídla školy z dôvodu sprevádzania dieťaťa z vyučovania. Sprevádzajúca osoba musí mať so sebou potvrdenie o návšteve školy dieťaťa.

2. Pracujúcich, ktorí sa prepravujú do/zo zamestnania a preukážu sa:

– dokladom o dočasnom útočisku a súčasne

– potvrdením zamestnávateľa o pracovnom pomere

Nové podmienky sú zverejnené:

Občania Ukrajiny, ktorí nespĺňajú podmienky na poskytnutie bezplatnej prepravy, budú cestovať v zmysle tarifných podmienok IDS BK. Na nákup cestovných lístkov môžu využiť predajné miesta dopravcov alebo si lístky môžu zakúpiť elektronicky, napríklad prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK. Všetky potrebné informácie nájdu na www.idsbk.sk a na weboch dopravcov.  

Zdroj: IDS BK