Ikonická bratislavská Manderla sa stala kultúrnou pamiatkou

1103
Ikonická bratislavská Manderla sa stala kultúrnou pamiatkou
Ikonická bratislavská Manderla sa stala kultúrnou pamiatkou

Polyfunkčný dom (zv. Manderla) je ikonickou stavbou moderny na území Bratislavy. Bytový a obchodný dom bol vybudovaný medzi rokmi 1934 – 1935 podľa projektu architektov Christiana Ludwiga, Emericha Spitzera a Augustína Danielisa z rokov 1933 – 1934 a spája v sebe bytovú a obchodnú funkciu. Stal sa prvou výškovou stavbou v Bratislave a na Slovensku. Dňa 4. septembra 2023 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Odvážne koncipovaný železobetónový skelet tohto funkcionalistického objektu realizovala firma Pittel & Brausewetter, priekopníčka stavebných konštrukcií tohto typu v strednej Európe. Motív farebne odlíšených priebežných pilastrov na fasádach a komponovanie okien do zvislých pásov zdôrazňujú vertikalitu tejto výškovej stavby. Pozoruhodné funkcionalistické dizajnové detaily sa nachádzajú aj v interiéri objektu – predovšetkým vo veľkoryso komponovanom ústrednom schodisku a priľahlých priestoroch.

Vybudovanie polyfunkčného domu Manderla bolo investičnou akciou úspešného obchodníka s mäsom Rudolfa Manderlu a právnika Dr. Artura Wollnera. V otvorenom parteri vrátane pasáže našiel svoje miesto rad obchodných prevádzok, vrátane veľkej predajne mäsa a mäsových výrobkov firmy R. Manderlu. Na prvom poschodí, otvorenom rozmernými oknami, bola umiestnená legendárna kaviareň Grand, v ktorej sa stretávala bratislavská bohéma (spisovatelia, výtvarníci a herci). Dom sa tak stal jedným z neformálnych bratislavských kultúrnych centier. Objekt si dodnes čiastočne zachoval punc miesta stretnutí a stal sa architektonickou ikonou centra mesta.

Výškový objekt je od svojho vzniku až dodnes jednou z najcharakteristickejších pohľadových dominánt centra mesta ako doklad podnikateľských, architektonických a staviteľských ambícií Bratislavy v medzivojnovom období.

Zdroj: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky