Infra Services by sa mala začleniť priamo do BVS

1015

Začlenením dcérskej spoločnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Infra Services priamo do svojich materských vodární sa ušetria viac ako tri milióny eur. Tie budú môcť byť použité na opravy a modernizáciu vodárenskej infraštruktúry, ktorá je v regióne BVS vo veľmi zlom stave. BVS preto požiada svojich akcionárov o zlúčenie oboch spoločností ešte v tomto kalendárnom roku. Tento krok už dnes prerokovali poslanci mestského zastupiteľstva Bratislavy, najväčšieho akcionára BVS. Zlúčenie BVS a Infra Services, ktoré zvýši efektivitu oboch firiem

Veľkú časť úspor bude tvoriť zrušenie manažérskych a duplicitných administratívnych pozícií v Infra Services a s tým súvisiace náklady na prevádzku. Po zlúčení a vytvorení jednej spoločnosti sa naopak zjednodušia a zefektívnia niektoré interné procesy. BVS si od tohto procesu, okrem úspory nákladov, sľubuje aj zvýšenie kvality a produktivity práce. Rozhodnutie zlúčiť obe spoločnosti podporuje aj analýza zistení NKÚ k vzájomným zmluvným vzťahom BVS a Infra Services z minulosti a prijaté legislatívne zmeny inšpirované vzťahom BVS a Infra Services.

Celý proces zlúčenia oboch spoločností musia schváliť akcionári BVS na valnom zhromaždení. V prípade, ak pôjde všetko podľa predpokladov, mohol by byť tento proces ukončený ešte v prvom polroku 2021.

Zdroj: BVS