Integrovaný dopravný systém získa nový dizajn

1592

Bratislavská integrovaná doprava, ako koordinátor IDS BK, vyhlásila verejné obstarávanie na dodanie služby s názvom „Ideovo-dizajnový koncept Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji“.

Nosnou časťou dokumentu má byť Dizajn manuál IDS BK. Celkovo bude ideovo-dizajnový koncept slúžiť ako jednotný a záväzný dokument pre objednávateľov a partnerov IDS BK.

„Potreba vytvorenia uceleného dizajn manuálu súvisí s celkovým rozvojom IDS BK, ktorý spája rôzne druhy dopravy na území hlavného mesta a v blízkom regióne. Túto myšlienku potrebujeme posilniť aj vo verejnej komunikácii značky IDS BK,“ uviedla generálna riaditeľka BID Zuzana Horčíková.

Dizajn manuál IDS BK má obsahovať všetky vonkajšie vizuálne prvky, ktorými IDS BK komunikuje svoju činnosť a odkazuje na svoje služby.

„Vďaka novému dizajn manuálu IDS BK budú zjednotené všetky grafické prvky na cestovných poriadkoch, piktogramy, označenia liniek, informačné systémy, reklamné a propagačné materiály a ďalšie,“ povedal riaditeľ odboru dopravnej integrácie BID Peter Války.

Uchádzači môžu prísť s novými vlastnými nápadmi, súčasne majú rešpektovať zadanie a podklady k súťaži.

„Je potrebné, aby uchádzači pracovali so súčasným logom IDS BK a jeho farbami, ktoré priamo odkazujú na Bratislavský kraj. Dôležité je tiež zachovanie základnej červenej farby regionálnych autobusov, ktoré musia byť jednotné s farbou vozidiel mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Nové vzťahy medzi jednotlivými farbami, či vizuálnymi prvkami však už nechávame na uchádzačoch“, doplnil Matej Benčík z oddelenia marketingovej komunikácie BID.

Garantom tejto súťaže je Klub reklamných agentúru Slovenska. Ten posudzoval podklady k súťaži tak, aby boli v súlade nielen so zákonom, ale tiež zodpovedali prísnym štandardom iniciatívy Férový tender. Uchádzači na prvých troch miestach získajú finančnú odmenu. S autorom víťazného konceptu bude následne obstarávateľ rokovať o uzatvorení zmluvy o dielo.

Uchádzači môžu svoje návrhy predkladať do 18. 06. 2021, do 09:00, a to osobne na adresu obstarávateľa, poštou, alebo elektronicky.

Všetky podklady k súťaži nájdete na www.idsbk.sk.

Zdroj: IDSBK