Ivanka pri Dunaji predkladá štúdiu revitalizácie zelene na Námestí padlých hrdinov

1582

Obec Ivanka pri Dunaji predkladá na verejnú diskusiu štúdiu revitalizácie zelene na Námestí padlých hrdinov.

Ústrednou myšlienkou bolo skultúrniť centrálnu časť obce s dôrazom na komunitnú funkciu priestoru pri Námestí padlých hrdinov a v prípade Štefánikovej ulice jej prepojenie a optické zjednotenie pomocou stromových alejí a trvalkových záhonov.

Pre námestie boli vypracované dva varianty a to jednoduchšia verziu a druhá odvážnejšia, ktoré ponúkajú alternatívy podoby konkrétnych častí parku.

Výsledný projekt revitalizácie bude pravdepodobne kombináciou predložených variantov. Preto sú všetky dôležité časti viac-menej rovnako pôdorysne riešené, teda predstavujú akoby skladačku, ktorá sa dá rozpájať a spájať v závislosti od zvolenej alternatívy návrhu. Do návrhov sa začlenili aj navrhované zmeny v rámci komunikácií – kruhový objazd a cyklotrasa.

Zdroj: Ivanka pri Dunaji