Jarná migrácia žiab v Modre môže začať

1260

Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty v spolupráci s mestom Modra vybudovala dočasné zábrany vedľa cesty pri vodnej nádrži Harmónia, aby ochránila migrujúce žaby. Samice sa čoskoro vydajú na svoju každoročnú misiu. Naklásť vajíčka do vody a pracovníci CHKO ich prenesú, aby ich nezrazili autá.

Žaby sú veľmi užitočné, chutí im hmyz, pomáhajú zabezpečiť rovnováhu v prírode, aby sa nepremnožil.

Zdroj: Mesto Modra