Jazykové učebne a knižnica v obci Častá

564

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Obec Častá – Jazykové učebne a knižnca.

Hlavným cieľom projektu Obec Častá – Jazykové učebne a knižnica pre základnú školu je skvalitniť základné vzdelávanie a to obstaraním dvoch učební cudzích jazykov a knižnice a tak prispieť k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Pezinok

Obec: Častá

Celkové výdavky projektu: 75 589 €