Náučný chodník v obci Častá

1280
Foto: Zora Machová, naucnechodniky.eu

Prinášame vám pätnásty diel zo seriálu Náučné chodníky. Spoznávajte s nami skryté zákutia Bratislavského kraja.

Prejdite sa históriou okolo pamiatok obce.

Pokiaľ sa plánujete výlet na hrad Červený kameň alebo Okolohradnú potulku, zastavte sa po ceste aj v obci Častá, vychutnajte si genius loci tohto miesta a spoznajte históriu obce prostredníctvom štrnástich zastávok. Tieto zastávky sú označené trochu netradične – namiesto informačných panelov sa tu nachádzajú dlaždice, ktoré tvoria súčasť chodníka.

Obec Častá

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1296. Pôvodne bola majetkom bratislavského komitátu, v druhej polovici 13. storočia bola včlenená do panstva hradu Červený Kameň ako poddanská dedina. V roku 1560 získala právo usporadúvať trhy a jarmoky. V polovici 16. storočia sa tu usadilo niekoľko zemianskych rodín a chorvátski kolonisti.

Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a tiež remeslami. Cech tu mali debnári, krajčíri, čižmári, habánski hrnčiari aj súkenníci, zmienka je aj o pivovare. Medzi Častou a Pílou bol mlyn na papier, známy ako Papiernička. V 17. storočí tu boli bane na zlato a striebro, v 19. storočí sa ťažila síra a meď. V rokoch 1794 až 1802 tu pracovala manufaktúra na výrobu súkna, založená grófom Rudolfom Pálffym. Riaditeľ výroby Peter Hubert vynašiel stroj na výrobu vlnenej priadze, z ktorej práve tu vyrobili zhruba 6 000 m súkna. Dôležitými miestami v centre obce v 19. storočí boli: stĺp hanby, väznica, kostol s farou, škola a miestna váha. 

V roku 1750 sa tu narodil osvietenský spisovateľ a národný buditeľ Juraj Fándly.

V roku 1785 tu ako kaplán pôsobil vysoký cirkevný hodnostár a národovec Alexander Rudnay.

Tipy a inšpirácie na ďalšie vychádzky po Bratislavskom regióne nájdete na našom webe v sekcii Náučné chodníky alebo Tematické cesty.

Nechajte sa zlákať na návštevu Častej:

KAŽDÝ TÝŽDEŇ INÝ ZÁŽITOK! Náučný chodníkv v Častej 18/52

KAŽDÝ TÝŽDEŇ INÝ ZÁŽITOK! Náučný chodník v Častej 18/52Ak sa vyberiete na Hrad Červený kameň, zastavte sa v Častej. Vznikla ako podhradie Červeného kameňa – prvá písomná zmienka o obci je z roku 1240. Rodákom z Častej je Juraj Fándly, národný buditeľ, jeden z najaktívnejších členov prvej bernolákovskej generácie, básnik a kňaz, populizátor nových metód v poľnohospodárstve, popredný funkcionár Slovenského učeného tovarišstva. Pomník Juraja Fándlyho nájdete aj na náučnom chodníku v obci, ktorý má 14 zastávok. Najvýznamnejšie sú gotický Kostol sv. Imricha z 15. storočia a Kaplnka Najvätejšieho spasiteľa na cintoríne. Jej priečelie je totožné s priečelím korunovačného matiašového chrámu v Budapešti. Nás zaujal aj Fuggerov dom – je to bývalá textilná manufaktúra, ktorú vlastnil gróf Rudolf Pálffy, držiteľ červenomenského panstva. Vedúci výroby v textilke Peter Hubert vynašiel stroj na výrobu vlnenej priadze, ktorý tu používali.#kazdytyzdeninyzazitokRealizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Uverejnil používateľ Travel Malé Karpaty Štvrtok 10. septembra 2020

Zdroj: naucnechodniky.eu, malekarpaty.travel