Tip na výlet: Náučný chodník v obci Častá

1943
Foto: Zora Machová, naucnechodniky.eu

Prejdite sa históriou okolo pamiatok obce.

Pokiaľ sa plánujete výlet na hrad Červený kameň alebo Okolohradnú potulku, zastavte sa po ceste aj v obci Častá, vychutnajte si genius loci tohto miesta a spoznajte históriu obce prostredníctvom štrnástich zastávok. Tieto zastávky sú označené trochu netradične – namiesto informačných panelov sa tu nachádzajú dlaždice, ktoré tvoria súčasť chodníka.

Obec Častá

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1296. Pôvodne bola majetkom bratislavského komitátu, v druhej polovici 13. storočia bola včlenená do panstva hradu Červený Kameň ako poddanská dedina. V roku 1560 získala právo usporadúvať trhy a jarmoky. V polovici 16. storočia sa tu usadilo niekoľko zemianskych rodín a chorvátski kolonisti.

Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a tiež remeslami. Cech tu mali debnári, krajčíri, čižmári, habánski hrnčiari aj súkenníci, zmienka je aj o pivovare. Medzi Častou a Pílou bol mlyn na papier, známy ako Papiernička. V 17. storočí tu boli bane na zlato a striebro, v 19. storočí sa ťažila síra a meď. V rokoch 1794 až 1802 tu pracovala manufaktúra na výrobu súkna, založená grófom Rudolfom Pálffym. Riaditeľ výroby Peter Hubert vynašiel stroj na výrobu vlnenej priadze, z ktorej práve tu vyrobili zhruba 6 000 m súkna. Dôležitými miestami v centre obce v 19. storočí boli: stĺp hanby, väznica, kostol s farou, škola a miestna váha. 

V roku 1750 sa tu narodil osvietenský spisovateľ a národný buditeľ Juraj Fándly.
V roku 1785 tu ako kaplán pôsobil vysoký cirkevný hodnostár a národovec Alexander Rudnay.

Pozrite si video: https://www.facebook.com/watch/?v=2864779530470432

Zdroj: naucnechodniky.eu, malekarpaty.travel