Tip na výlet: Dubová je územím európskeho významu

417
Obec Dubová
Obec Dubová

Dubová je krásna a pokojná obec situovaná na východnom úpätí Malých Karpát. Časť jej katastra sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, čo jej dodáva jedinečný prírodný vzhľad. V roku 2018 bolo Predhorie vyhlásené za územie európskeho významu , kde sa kladie dôraz na ochranu dvoch významných druhov chrobákov – roháča obyčajného a fúzača veľkého. Tieto chrobáky obývajú cenný biotop známy ako Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku.

V tomto prostredí nájdeme porasty dubov s minimálnou prímesou iných stromov. Na základe jednoduchých sýtozelených listov s výraznými lalokmi by malo dub spoznať aj dieťa. Pri dotyku s charakteristicky pozdĺžne rozpukanou kôrou môže človek cítiť teplo a silu  daného stromu. Duby dopĺňajú iba podrastové kroviny. Vyskytujú sa v teplých a suchých oblastiach. Dubiny územia európskeho významu Predhorie sa nachádzajú na kyslých horninách, kremencoch. Sklony svahov a tepelné podmienky spolu s geodiverzitou územia tvoria dobré podmienky pre ich rast. Napriek tomu ide o výnimočný a cenný biotop s prvkami, ktoré si zaslúžia našu pozornosť a ochranu.

Chránený hmyz na Dubovej

Najväčším chrobákom v Dubovej je roháč obyčajný (Lucanus cervus), ktorý dosahuje veľkosť až 9 centimetrov. Samci sú rozpoznateľní podľa svojich veľkých, červeno-hnedých parohovitých hryzadiel, ktoré využívajú pri súbojoch o samičky. Samičky, menšie a s menšími hryzadlami, sú schopné preštiknúť kôru a dostať sa k miazge dubov, ktorou sa živia.

Roháč obyčajný
Roháč obyčajný

Fúzač veľký (Cerambyx cerdo) je menej známy ako jeho alpský príbuzný, ale svojou lesklou čiernou farbou a dlhými tykadlami je rovnako impozantný. Tento chrobák dorastá do veľkosti 5 cm, pričom tykadlá samcov sú dvakrát dlhšie ako ich telo. Fúzače medzi sebou súperia vokálne, vydávajúc cvrlikavé zvuky.

Fúzač veľký
Fúzač veľký

Jednou z obľúbených turistických atrakcií v Dubovej je chata Fugelka, tradičná horská chata ponúkajúca ubytovanie a reštauráciu s lokálnymi špecialitami. Chata poskytuje nádherný výhľad na Malé Karpaty. Obec nainštalovala pod chatou drevené sochy chránených chrobákov v nadživotnej veľkosti – roháča obyčajného a fúzača veľkého. Pre záujemcov o hmyz je k dispozícii aj informačný systém s QR kódmi a miniatúrami chrobákov vytlačenými na 3D tlačiarni. K atrakcii pribudla aj ručne vyrezávaná lavica a hmyzí hotel.

Socha Roháča obyčajného
Socha Roháča obyčajného

Turistické trasy a výlety v okolí Fugelky

Chata Fugelka je často východiskovým bodom pre rôzne turistické výlety a túry po okolitých chodníkoch. Medzi populárne trasy patrí výlet na Medvediu skalu, Tri kopce, Zochovu chatu, hrad Červený kameň, rozhľadňu Kuklu a Modranský banský náučný chodník.

Turistika na Dubovej
Turistika na Dubovej

Dubová je skutočným rajom pre milovníkov prírody a aktívneho oddychu. Návštevníci môžu objavovať jej prírodné krásy, bohatú flóru a faunu, a pritom si užívať pokoj a krásu tohto jedinečného miesta na Slovensku.