K linkám pomoci pribudla psychologická a sociálna poradňa

1617

Pandémia koronavírusu zasiahla do spôsobu života každého z nás. Prežívame náročné obdobie, ktoré môže spôsobovať rôzne psychické problémy vyplývajúce z obáv, strachu či každodenných povinností. Pomocnú ruku pri ich riešení podáva Občianske združenie Prevencia AD.

Občianske združenie Prevencia AD ponúka možnosť bezplatného psychologického poradenstva zameraného na riešenie psychických, vzťahových a výchovných problémov, ktoré vznikli ako dôsledok pandémie koronavírusu.

Na odborníkov z oblasti psychológie sa môžete obracať prostredníctvom e-mailu ozprevenciaad@gmail.com, na diskusnom fóre na webovej stránke združenia http://prevenciaad.sk/?forum=diskusne-forum alebo telefonicky na číslo 0949 846 742 v pracovné dni od 10.00 do 12.00 h.

Poradenstvo slúži len na riešenie psychologických, vzťahových a výchovných problémov, ktoré vznikli ako dôsledok pandémie koronavírusu, nenahrádza systematické poradenstvo, ani psychoterapiu a nie je zamerané na poskytovanie zdravotníckych informácií.

Zdroj: FB