K prezenčnému vyučovaniu sa pridali ďalšie župné školy. Spolu ich je vyše 30

1595
Ilustračná foto
Ilustračná foto

Od pondelka 22. 2. 2021 sa prezenčne učí už na 32 stredných školách, ktoré sú v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Obnovenie prezenčného vyučovania nie je ešte k dispozícii pre všetkých žiakov. Týka sa to prvého stupňa základných škôl a žiakov končiacich ročníkov. Pre ostatných žiakov školy organizujú prezenčné vyučovanie v malých skupinách (5 žiakov a jeden učiteľ), prípadne individuálne konzultácie.

„Výpadok v prezenčnom vzdelávaní, strata kontaktov so spolužiakmi, učiteľmi, absencia návykov, režimu a k tomu aj pridružené psychické problémy, či depresie volajú po návrate žiakov do škôl. Avšak vždy pri otváraní sa zvažuje aktuálna epidemiologická situácia, odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, výsledky testovania i záujem rodičov a žiakov tak, aby sa v čo najväčšej miere ochránilo zdravie zamestnancov škôl a školských zariadení, žiakov a ich zákonných zástupcov. Po dvoch týždňoch obnovenej prevádzky sa ukazuje, že sa to dá, i keď je to náročné,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Do školských lavíc po mesiacoch dištančnej výučby v domácom prostredí zasadli žiaci 32 stredných župných škôl.  Ide najmä o prvákov a žiakov končiacich ročníkov stredných škôl a žiakov na 1. stupni základných škôl (tie sú súčasťami spojených škôl). Obnovila sa predovšetkým výučba odborných predmetov, odborný výcvik a individuálne vyučovanie umeleckých predmetov, všetko za dodržania hygienických opatrení a pri zachovaní maximálneho počtu žiakov a to 5 žiakov plus učiteľ.

Otvorený bude aj školský internát na Saratovskej v bratislavskej Dúbravke pre žiačky Strednej zdravotníckej školy. 

Ostatné školy ostávajú v doterajšom režime a pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Otvorené župné školy od 22.2.2021:

 • SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava
 • Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
 • SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava
 • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky
 • Spojená škola, Ostredková 10, Bratislava
 • Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava
 • Obchodná akadémia Dudova 4, Bratislava
 • Škola pre mimoriadne nadané deti– ZŠ, Teplická 7, Bratislava.
 • Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium, Teplická 7, Bratislava.
 • Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok
 • Stredná odborná škola podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok
 • Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
 • Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava
 • Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
 • Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
 • Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec
 • Spojená škola Malinovo – ZŠ, Bratislavská 44
 • Spojená škola Malinovo – SOŠ, Bratislavská 44
 • SZŠ Záhradnícka 44, Bratislava
 • SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava
 • Gymnázium I. Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava
 • SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava
 • Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava
 • Spojená škola, Pankúchova 6 – Gymnázium (ZŠ otvorená už minulý týždeň), Bratislava
 • Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
 • ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13 – ZŠ, Bratislava
 • Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, Modra
 • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
 • SPŠ  strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava
 • SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 Bratislava
 • ŠUP, Sklenárova 7, Bratislava
 • SOŠ technická Vranovská 4, Bratislava
 • Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava
 • SOŠ vinohradnícko-ovocinárska, Modra