K prezenčnému vyučovaniu sa pridali ďalšie župné školy

680

týždni od 22. 3. 2021 začali učiť prezenčne ďalšie tri školy v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Spolu ich prezenčnou formou vyučuje 44 z celkového počtu 54 škôl. Obnovená bola predovšetkým výučba odborných predmetov, odborný výcvik a individuálne vyučovanie umeleckých predmetov, všetko za dodržania hygienických a protiepidemiologických opatrení.

Každá škola má hodiny nastavené individuálne, niekde prebieha prax, inde semináre pre maturantov. Prezenčné vyučovanie je aj naďalej organizované v malých skupinách (5 žiakov a jeden učiteľ), prípadne individuálnymi konzultáciami. Ide najmä o žiakov končiacich ročníkov stredných škôl, ale i prvého stupňa základných škôl (tie sú súčasťami spojených škôl). Ostatné školy ostávajú v doterajšom režime a pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Otvorený bude aj školský internát na Saratovskej v bratislavskej Dúbravke pre žiačky Strednej zdravotníckej školy.