Kancelária pre obete trestných činov pomáha aj v Malackách

1057

V Bratislavskom kraji vzniklo nové detašované pracovisko Informačnej kancelárie pre obete trestných činov. Od druhej polovice mája poskytuje poradenstvo a asistenciu v sídle okresného úradu v Malackách.

Obetiam alebo potenciálnym obetiam je kancelária k dispozícii každý utorok v čase od 8.30 do 15.00 h,“ informuje Ministerstvo vnútra SR. „V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť termín na telefónnom čísle 0961 046 014 alebo elektronicky na miroslav.schlesinger@minv.sk. Viac informácií o prevencii kriminality a možnostiach pomoci možno nájsť na www.prevenciakriminality.sk,“ spresňuje rezort.

Informačné kancelárie sú vytvorené odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR a nachádzajú sa v každom krajskom meste.

Informačné kancelárie sú vytvorené odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, nachádzajú sa v každom krajskom meste, postupne by sa mali rozšíriť aj do vybraných  okresných centier. Rovnako by sa mali legislatívne ukotviť v rámci plánovanej novely zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Vyplýva to z návrhov, ktoré uviedli predkladatelia správy o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike za rok 2020. Správu v stredu 2. 6. prerokovala a vzala na vedomie vláda.

Zdroj: TASR