Kapacity vo verejných materských školách v Petržalke sa rozrastú

508

Mestská časť Petržalka dlhodobo navyšuje kapacity v materských školách úspornejším a efektívnejším spôsobom ako výstavbou, a to rekonštrukciou ich existujúcich priestorov. „O nedostatku miest pre deti vo verejných škôlkach sme vás už informovali. Je to problém, ktorý sa nedotýka len našej mestskej, ale aj mnohých miest a obcí na Slovensku,“ približuje mestská časť na sociálnej sieti.

Práve táto taktika premeny bývalých školníckych bytov alebo práčovní na nové triedy sa osvedčila ako efektívna. V posledných troch rokoch sa takto podarilo miesta vo verejných škôlkach navýšiť celkovo o 7 tried pre viac ako 150 detí.

Petržalka je aktuálne zriaďovateľom 25-tich materských škôl, ktoré navštevuje takmer 3000 detí. Na aprílovom zasadnutí petržalského miestneho zastupiteľstva poslanci podporili návrhy na zapojenie mestskej časti do výzvy z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

V rámci výzvy sa bude mestská časť uchádzať o dotáciu na prestavbu školníckych bytov na triedy v MŠ Bohrova 1, MŠ Ševčenkova 35 a MŠ Pifflova 10, ktoré počítajú s vytvorením troch tried s kapacitou viac ako 70 detí.

Okrem toho sa tiež plánuje vytvoriť prestavbou školníckeho bytu ďalšiu novú triedu v MŠ Šustekova pre 20 detí a nová trieda by mala vzniknúť aj v MŠ Bzovícka s kapacitou ďalších 25 detí. Dokopy by tak v najbližšej dobe mohla Petržalka vďaka vlastným projektom a pomoci zo štátu prijať do svojich materských škôl zhruba o 115 detí viac.

Zdroj: Petržalka