Karlova Ves otvorila svoje prvé ihrisko aj pre zdravotne znevýhodnené deti

850

Kolotoč pre deti na invalidnom vozíku, hojdačka pre deti s epilepsiou, inkluzívna cvičebná workoutová zostava pre zdravotne znevýhodnenú mládež, ale aj štandardné hracie prvky pre zdravé deti. Aj to je súčasťou nového detského ihriska, ktoré Karlova Ves vybudovala na Adámiho ulici a dnes ho dala do užívania.

K zásadnej rekonštrukcii ihriska sme pristúpili nielen preto, že jednotlivé prvky postupne dožívali, ale aj z dôvodu, že sme dosiaľ nemali miesto, kde by sa plnohodnotne mohli zabaviť aj deti so zdravotným znevýhodnením. Odovzdávame krásne funkčné ihrisko, z ktorého budú mať radosť všetky deti bez rozdielu,“ povedala pri príležitosti otvorenia ihriska Dana Čahojová, starostka Karlovej Vsi.

Pôvodne sa s rekonštrukciou tohto pomerne veľkého ihriska počítalo na viacero etáp behom 2-3 rokov. Nakoniec sa nám podarilo jednorazovo vyčleniť potrebné finančné prostriedky v našom rozpočte, aby sme zrealizovali celú modernizáciu ihriska v tomto roku. Deti tak dostali plnohodnotný a bezpečný priestor, ktorý je kompletne zrekonštruovaný. Verím, že bude dobre slúžiť k radosti detí a spokojnosti rodičov,“ doplnil vicestarosta Branislav Záhradník.

Sme vďační za každý bezbariérový komponent na detských ihriskách. Veľmi si vážim, že Karlova Ves vypočula hlasy rodín a urobila smerom k nim tento sympatický krok v podobe hneď troch špeciálnych prvkov. O to skôr, že vo väčšine prípadov, keď oslovujem primátorov a starostov počúvam dva typy odpovedí – „nie sú na to financie“ alebo, „musíme najskôr zistiť, koľko detí s hendikepom u nás žije.“ Ja sa pýtam, je to voči tým deťom fér? Na Slovensku by sme skutočne inkluzívne ihriská spočítali na prstoch oboch rúk. Drvivá väčšina je pre zdravotne znevýhodnené deti nevyužiteľná. Vzhliadam do budúcnosti, v ktorej bude budovanie bezbariérových priestorov úplne automatické. Zatiaľ je to na Slovensku stále skôr raritou,“ hovorí Andrea Škovierová Dragošeková, zakladateľka OZ Meli Beli (OZ šíri osvetu o epilepsii a pomáha deťom s týmto ochorením) a matka dvoch zdravotne znevýhodnených detí.

Karlova Ves pri budovaní nového ihriska myslela nielen na zdravé, ale aj zdravotne znevýhodnené deti a mládež. Pred prípravou projektu oslovila v anonymnej ankete rodičov zdravotne znevýhodnených detí s otázkou, aký hrací prvok by privítali najviac? Na hlasovaní sa zúčastnili rodičia detí od jedného až do 16 rokov, najviac ich bolo vo veku 4 – 7 rokov.

Tieto karloveské deti majú diagnostikované rôznorodé ochorenia vrátane epilepsie, poruchy autistického spektra, detskej mozgovej obrny, ochrnutia dolných končatín, Downovho syndrómu, svalovej dystrofie či rôznych ďalších mentálnych aj motorických postihnutí. Zapojili sa rodičia z Adámiho, Púpavovej, Fadruszovej, Tilgnerovej, Hodálovej ul., ale aj z Dlhých dielov či iných častí Bratislavy.

Práce na novom ihrisku vyvrcholili v novembri položením povrchovej vrstvy z materiálu EPDM, osadením zámkovej dlažby a dosypaním štrku. Pracovníci opravili aj múrik okolo pieskoviska, na ktorom osadili herné prvky a konštrukciu pre tieniacu plachtu. Schody do pieskoviska obložili drevom a pridali i drevenú rampu na ľahší vstup do pieskoviska.

Na novom ihrisku pribudol mobiliár, lavičky, stoly a koše, doplnili tam aj nástupnú plošinu pod lanovku. Nakoniec ešte pribudol mlatový chodník a nové graffiti oproti pieskovisku. Úplne na záver osadili tabule, všetky prvky označili nálepkami s piktogramom odporúčanej vekovej kategórie. Celé ihrisko prešlo vstupnou kontrolou.

Zdroj: Karlova Ves