Karlova Ves pokračuje v úpravách verejných priestorov

578

Zamestnanci karloveských verejnoprospešných služieb vždy, keď to umožňuje počasie, pracujú na skvalitnení verejných priestorov v Karlovej Vsi. V uplynulých dňoch zrealizovali vodozádržné opatrenie popri chodníkoch vo vnútrobloku medzi Majerníkovou a Pribišovou.

Položili popri nich makadam, ktorý umožní vode dostať sa do pôdy, ale bez toho, aby sa tu tvorilo blato. Po okraji týchto plôch prekopali pôdu a vysadili novú trávu. Takto upravené plochy navyše zlepšia prípadný prístup vozidlám záchranných zložiek, pre ktoré sú tunajšie chodníky jediným prístupom k vchodom do bytových domov.

Zdroj: Karlova Ves