Karlova Ves poskytne rodičom prváčikov 30 eur na školské potreby

987

Mestská časť Karlova Ves začne od septembra poskytovať nový príspevok. Sumou 30 eur pomôže rodinám prvákov pri nákupe školskej tašky či písacích potrieb.

„September je pre rodičov z hľadiska financovania neraz najťažším mesiacom v roku, sme preto radi, že sa nám podarilo v rozpočte nájsť prostriedky na tento príspevok pre rodiny s prváčikmi,“ uviedla starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Hovorca mestskej časti Branislav Heldes spresnil, že príspevky bude mestská časť vyplácať z rozpočtovej kapitoly, ktorej alokácia vo výške 10.000 eur je vyčlenená na viacero typov jednorazovej finančnej pomoci. „Do troch základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť, zapísali rodičia na budúci školský rok 276 detí s trvalým pobytom v Karlovej Vsi,“ dodal Heldes.

Žiadosť o príspevok je potrebné vyplniť pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku a podať v období od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka, v ktorom dieťa nastúpi na povinnú školskú dochádzku.

Zdroj: Karlova Ves, TASR