Karlova Ves spúšťa výzvu v pilotnom ročníku participatívneho rozpočtu

807

Jednotlivci, ale aj komunity, ktoré chcú na území bratislavskej mestskej časti Karlova Ves realizovať verejnoprospešný projekt, môžu do 15. februára 2022 predložiť žiadosť o príspevok z participatívneho rozpočtu. V jeho pilotnom ročníku mestská časť alokovala na občianske projekty 20.000 eur, maximálna výška grantu na jeden projekt je 2000 eur. Samospráva pravidlá približuje na svojom webe.

„Základné funkcie, ktoré chce participatívny rozpočet podporiť v pilotnom ročníku, sú revitalizácia, respektíve úprava verejného priestoru a podpora a rozvoj komunitných a susedských vzťahov,“ upozorňuje mestská časť.

Vysvetľuje ďalej, že predložené projekty najskôr z hľadiska splnenia požadovaných kritérií posúdi koordinačná rada participatívneho rozpočtu. Následne o nich rozhodne verejnosť formou hlasovania.

Žiadosti môžu predkladať jednotlivci, skupiny osôb, občianske združenia a neziskové organizácie s pôsobnosťou v Karlovej Vsi. „Projekty musia byť zrealizované na území Karlovej Vsi v priebehu kalendárneho roka 2022,“ dopĺňa mestská časť.

Zdroj: TASR