Karlova Ves zriadila sociálnu výdajňu potravín

994
socialna vydajna karlova ves

Čerstvé pečivo, mliečne výrobky, ovocie, zelenina, cestoviny ale aj sladkosti. To všetko môže pomôcť obyvateľom Karlovej Vsi, ktorí sa ocitli v núdzi. Novootvorená sociálna výdajňa im dvakrát týždenne pomáha preklenúť najťažšie životné obdobie.

Karloveskú sociálnu výdajňu sa mestskej časti podarilo zriadiť v doposiaľ menej využívaných priestoroch vedľa Rodinného centra Klbko. Po drobných stavebných úpravách miestny úrad zabezpečil prvé dodávky potravín. Zásady poskytovania pomoci v sociálnej výdajni určujú, kto môže byť jej klientom.

„Môže ísť o rodinu alebo jednočlennú domácnosť, alebo rodinu samoživiteľa s deťmi. Výdajňa môže pomôcť aj ľuďom s ťažkým zdravotným znevýhodnením, ktorí sa ocitli v situácii, ktorú môžu vlastnými silami zvládnuť len ťažko, vtedy je každá pomoc dobrá,“ vysvetlila Dana Čahojová, starostka Karlovej Vsi.

„Klientmi novej výdajne môžu byť ľudia v rôznom veku a rôznej rodinnej alebo sociálnej situácii. Je dôležité, aby sa záujemcovia, ktorí potrebujú pomoc, prihlásili na našom sociálnom oddelení, tam prebehne nevyhnutný administratívny proces a budú zaradení do zoznamu osôb, ktoré môžu navštevovať výdajňu,“ informoval Branislav Záhradník, vicestarosta Karlovej Vsi.

Karloveskí klienti sociálnej výdajne postupne dostanú karty a na ne počet bodov podľa ich životnej situácie. Tieto body budú môcť použiť na odobratie rôznych tovarov. Výdajňa ponúka čerstvé pekárenské výrobky, ovocie a zeleninu, mliečne výrobky, ale aj strukoviny,  cestoviny či drogériu.

Zdroj: Karlova ves