Knižnica v kufríku

787

Malokarpatská knižnica v Pezinku je už tradične navštevovaná školskými a škôlkárskymi kolektívmi z okolia. Akonáhle to situácia dovoľovala, privítali opäť deti z okolitých škôl a škôlok a rozbehli sa vzdelávacie programy v oddelení pre deti a mládež. Nie každá trieda má však možnosť navštíviť našu knižnicu.

Bránia im prekážky v rozvrhu, či vzdialenosť. Preto Malokarpatská knižnica v Pezinku rozbehla projekt Knižnica v kufríku a navštívili tak deti  priamo u nich v triede, v prostredí, ktoré je im dôverne známe. Do kufríka zbalili knižky a vyrazili do škôl. Najväčší záujem zo strany škôl bol o prednášku Mám knihu práve pre teba, ktorá sa zameriava na podporu čítania a ponúka trošku iný pohľad na to, ako a čo by mohli deti čítať. Druhá najžiadanejšia prednáška bola Ako to bolo s tou Čiapočkou, ktorá približuje svet ľudových rozprávok.

S programom Knižnica v kufríku navštívili všetky ročníky – od prvého po ôsmy a to v Pezinku aj okolí. Okrem zámeru vzdelávať si dali za cieľ aj zoznámiť deti s ideou knižníc a prilákať nových čitateľov aj zo vzdialenejších lokalít. Školám, ktoré majú o podobný program záujem, stačí rezervovať si termín v knižnici v oddelení pre deti a mládež a aj ich triedu navštívi knihovníčka. Na takomto stretnutí vie knižnica triedam ponúknuť hodiny informačnej výchovy, množstvo prednášok na rôzne témy, alebo zorganizovať aj výpožičky kníh, pre deti s čitateľským kontom.