Knižnica v Novom Meste bude požičiavať knihy cez okno

1825

Výbornú správu pre milovníkov kníh má Knižnica bratislavského Nového Mesta. Prevádzka bola prerušená v rámci mimoriadnych bezpečnostných opatrení proti šíreniu koronvírusu. Teraz však pokračuje v poskytovaní svojich služieb čitateľom.

Od budúceho týždňa začne centrálna knižnica na Pionierskej ulici požičiavať knihy cez okno, v obmedzených hodinách, dva dni v týždni v sprievode bezpečnostných a hygienických opatrení. Knižnica má vytvorené podmienky na dezinfekciu a má zabezpečený aj dostatočný počet ochranných pomôcok pre zamestnancov. Knihy, ktoré budú vrátené do priestorov knižnice budú dezinfikované vystavením ozónu.

Knihy, najviac však päť titulov, si môžete objednávať e-mailom na adrese: kbnm@kbnm.sk.
Objednané knihy sa budú vydávať cez okno na prízemí centrálnej knižnice na Pionierskej 12.
Presnú informáciu kedy si knihy budete môcť prevziať dostanete e-mailom:
Utorok: 15.00 – 17.00 hod.
Štvrtok: 15.00 – 17.00 hod.

Možnosť vrátiť knihy zostáva rovnaká ako doposiaľ, prostredníctvom biblioboxu umiestneného pred vchodom do budovy.
Knihy a ich dostupnosť si môžete overiť v online katalógu knižnice: https://opac.kbnm.sk/
Pre požičiavanie kníh v krízovom režime platia tieto podmienky: https://www.kbnm.sk/wp-content/media//Kr%C3%ADzov%C3%BD-v%C3%BDpo%C5%BEi%C4%8Dn%C3%BD-poriadok.pdf

Zdroj: Nové Mesto