Komín v Dúbravke patrí medzi najvyššie stavby

1781

Komín v Dúbravke je štvrtou najvyššou inžinierskou stavbou v Bratislave. Komín teplárne na Poliankach meria 122 metrov. Len pre porovnanie, televízna veža Kamzík meria 194 metrov. Na druhom mieste je komín v závode Volkswagen so 150 a na treťom komín Slovnaftu so124 metrami. 

Zdroj: Dúbravka