V Malackách pribudne nové komunitné miesto, rozšíri sa aj centrum Vstúpte

688

V lokalite Ulice 1. mája v Malackách je čulý stavebný ruch. Sídlo organizácie Vstúpte sa rekonštruuje a rozšíri sa o prístavbu a o pár stoviek metrov ďalej vzniká v areáli centra voľného času nové komunitné centrum. Oba projekty sú financované z eurofondov. Vstúpte získalo dotáciu 432 958 € a mesto na komunitné centrum dostalo nenávratný finančný príspevok 370 288 €. 

Komunitné centrum 

Vzniká na mieste, kde stál stredný pavilón centra voľného času. Ten bol úplne zbúraný, boli vybudované nové základy, pribudla hydroizolácia, inštalácie a prípojky. Múry momentálne siahajú do výšky stropu prvého nadzemného podlažia. V ďalších dňoch budú stavbári debniť strop, aby mohli práce pokračovať druhým nadzemným podlažím. 

Komunitné centrum bude okrem iného tvoriť viacúčelová sála so zázemím a miestnosti na rôzne druhy terapie. Vzniknú tam priestory pre poskytnutie služieb na komunitnej báze pre deti, mládež a dospelých so zdravotným postihnutím, deti z detského domova a pre deti a mládež zo sociálne vylúčených skupín. 

Vstúpte 

Rehabilitačné stredisko Vstúpte pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím. Za získanú dotáciu sa kompletne zrekonštruuje a rozšíri súčasná budova, kde pribudnú nové priestory, vrátane chránenej dielne. Zároveň sa postaví výťah, aby bol celý priestor bezbariérový. 

Aktuálne sú vykopané základy prístavby a pripravujú sa nové prípojky vody, kanalizácie, plynu a elektriny. V pôvodnej budove sú už vybúrané priečky a sadrokartónové podhľady – tam sa bude pokračovať po tom, čo sa urobí hrubá stavba prístavby. 

Zdroj: malacky.sk