Odbor dopravy

Mgr. Michal Halabica

Riaditeľ odboru
Tel. č.: 02/4826 4820
Mobil.: 0903 316 532
E-mail: michal.halabica@region-bsk.sk

Oddelenie cestnej dopravy a dráh

Ing. Matúš Bukovčák

Vedúci oddelenia
Tel. č.: 02/4826 4506
E-mail: matus.bukovcak@region-bsk.sk

Ing. Jaroslava Hapčová

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4703
E-mail: jaroslava.hapcova@region-bsk.sk

Mgr. Tomáš Vlčko

Referent
Tel. č.: 02/4826 4505
E-mail: tomas.vlcko@region-bsk.sk

Ing. Helena Pixová

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4223
E-mail: helena.pixova@region-bsk.sk

Oddelenie pozemných komunikácií

Ing. Beáta Kristínová

Vedúca oddelenia
Tel. č.: 02/4826 4190
E-mail: beata.kristinova@region-bsk.sk

Ing. Monika Nekolová

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4704
E-mail: beata.tomasovicova@region-bsk.sk

Ing. Katarína Kubišová

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4180
E-mail: katarina.kubisova@region-bsk.sk

Beata Tomášovičová

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4704
E-mail: beata.tomasovicova@region-bsk.sk

Ing. arch. Ján Čuvala

Referent
Tel. č.: 02/4826 4185
E-mail: jan.cuvala@region-bsk.sk

Juraj Zeman

Referent
Tel. č.: 02/4826 4445
E-mail: juraj.zeman@region-bsk.sk

Vyberte si odbor