Odbor financií

Oddelenie rozpočtu

Ing. Marek Vlčej

Vedúci oddelenia
Tel. č.: 02/ 4826 4112
E-mail: marek.vlcej@region-bsk.sk

Ing. Božena Šarayová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4520
E-mail: bozena.sarayova@region-bsk.sk

Ing. Jana Sandtnerova

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4400
E-mail: jana.sandtnerova@region-bsk.sk

Linda Šišoláková, DiS.

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4103
E-mail: linda.sisolakova@region-bsk.sk

Lucia Jankovičová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4134
E-mail: lucia.jankovicova@region-bsk.sk

Mgr. Radoslav Packa

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4230
E-mail: radoslav.packa@region-bsk.sk

Ing. Eva Zubčáková

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4510
E-mail: eva.zubcakova@region-bsk.sk

Bc. Renáta Pipašová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4167
E-mail: renata.pipasova@region-bsk.sk

Ing. Veronika Bebjaková

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4521
E-mail: veronika.bebjakova@region-bsk.sk

Mgr. Rudolf Zaťko

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4512
E-mail: rudolf.zatko@region-bsk.sk

Ing. Soňa Lorenzová

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4915
E-mail: sona.lorenzova@region-bsk.sk

Mgr. Veronika Paráková

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4810
E-mail: veronika.parakova@region-bsk.sk

Alžbeta Kelecsényi

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4269
E-mail: alzbeta.kelecsenyi@region-bsk.sk

Oddelenie účtovníctva

Mgr. Zuzana Gálová

Vedúca oddelenia
Tel. č.: 02/ 4826 4518
E-mail: zuzana.galova@region-bsk.sk

Ing. Daniela Hacherová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4299
E-mail: daniela.hacherova@region-bsk.sk

Adriana Adamová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4422
E-mail: adriana.adamova@region-bsk.sk

Alexandra Bučková

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4519
E-mail: alexandra.buckova@region-bsk.sk

Jana Sodomová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 427
E-mail: jana.sodomova@region-bsk.sk

Štefánia Matláková

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4517
E-mail: stefania.matlakova@region-bsk.sk

Ing. Andrea Filipová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4511
E-mail: andrea.filipova@region-bsk.sk

Oddelenie dotácií

Ing. Peter Pohanka

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4147
E-mail: peter.pohanka@region-bsk.sk

Mgr. Janette Filipová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4440
E-mail: janette.filipova@region-bsk.sk

Mgr. Katarína Krasňanská

Referent
Tel. č.: +421 2 48 264 233
E-mail: katarina.krasnanska@region-bsk.sk

Vyberte si odbor