Odbor implementácie operačných programov

Mgr. Peter Furik

Riaditeľ odboru
Tel. č.: 02 / 48 264 194
E-mail: peter.furik@region-bsk.sk

Mgr. Martina Michalíková

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4232
E-mail: martina.michalikova@region-bsk.sk

Oddelenie riadenia a koordinácie

Ing. Barbora Patoprstá

Vedúca oddelenia
Tel. č.: 02/4826 4351
E-mail: barbora.patoprsta@region-bsk.sk

Dagmar Glasová

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4154
E-mail: dagmar.glasova@region-bsk.sk

Oddelenie implementácie projektov

Ing. Tatiana Fáberová

Vedúca oddelenia
Tel. č.: 02 / 48 264 249
E-mail: tatiana.faberova@region-bsk.sk

Mgr. Michaela Paulendová

Projektová manažérka
Tel. č.: 02/4826 4353
E-mail: michaela.paulendova@region-bsk.sk

RNDr. Daniela Blanárová

Projektová manažérka
Tel. č.: 02/4826 4277
E-mail: daniela.blanarova@region-bsk.sk

Ing. Alžbeta Lovásová, PhD.

Projektová manažérka
Tel. č.: 02/4826 4341
E-mail: alzbeta.lovasova@region-bsk.sk

Ing. Martina Töröková

Projektová manažérka
Tel. č.: 02 / 48 264 342
E-mail: martina.torokova@region-bsk.sk

Mgr. Ing. Viera Potanková, LL.M.

Manažérka kontroly verejného obstarávania
Tel. č.: 02/ 4826 4253
E-mail: viera.potankova@region-bsk.sk

Ing. Peter Vajdiak

Projektový manažér
Tel. č.:02/ 4826 4273
E-mail: peter.vajdiak@region-bsk.sk

Mgr. Rastislav Baláž

Projektový manažér
Tel. č.:02/ 4826 4353
E-mail: rastislav.balaz@region-bsk.sk

Ing. Zuzana Štanclová

Manažérka kontroly verejného obstarávania
Tel. č.:02/ 4826 4605
E-mail: zuzana.stanclova@region-bsk.sk

Mgr. Pavol Began

Projektový manažér
Tel. č.:02/ 4826 4320
E-mail: pavol.began@region-bsk.sk

Vyberte si odbor