Odbor implementácie operačných programov

RNDr. Milan Rajčák,CSc.

Riaditeľ odboru
Tel. č.: 02/4826 4349
E-mail: milan.rajcak@region-bsk.sk

Oddelenie riadenia a koordinácie

Ing. Barbora Patoprstá

Vedúca oddelenia
Tel. č.: 02/4826 4351
E-mail: barbora.patoprsta@region-bsk.sk

Ing. Marta Jandzíková

Manažérka pre metodiku
Tel. č.: 02/4826 4333
E-mail: marta.jandzikova@region-bsk.sk

Ing. Martina Ulrichová

Manažérka pre metodiku
Tel. č.: 02/4826 4560
E-mail: martina.ulrichova@region-bsk.sk

Dagmar Glasová

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4154
E-mail: dagmar.glasova@region-bsk.sk

Oddelenie implementácie projektov

Mgr. Rastislav Baláž

Vedúci oddelenia
Tel. č.: 02/4826 4353
E-mail: rastislav.balaz@region-bsk.sk

RNDr. Daniela Blanárová

Projektová manežérka
Tel. č.: 02/4826 4277
E-mail: daniela.blanarova@region-bsk.sk

Ing. Alžbeta Lovásová, PhD.

Projektová manežérka
Tel. č.: 02/4826 4341
E-mail: alzbeta.lovasova@region-bsk.sk

Ing. Ivan Liška

Projektový manažér
Tel. č.: 02 / 48 264 307
E-mail: ivan.liska@region-bsk.sk

Mgr. Ing. Viera Potanková, LL.M.

Manažérka kontroly verejného obstarávania
Tel. č.: 02/ 4826 4253
E-mail: viera.potankova@region-bsk.sk

Ing. Ján Jediný

Manažér kontroly verejného obstarávania
Tel. č.: 02/ 4826 4354
E-mail: jan.jediny@region-bsk.sk