Odbor INTERACT

Petra Masácová

Riaditeľka odboru
Tel. č.: 02/4826 4130
E-mail: petra.masacova@region-bsk.sk

Dagmar Kyseľová

Zástupkyňa riaditeľky
Tel. č.: 02/4826 4178
E-mail: dagmar.kyselova@region-bsk.sk

Silvia Garajová

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4402
E-mail: silvia.garajova@region-bsk.sk

Denisa Michalčíková

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4248
E-mail: denisa.michalcikova@region-bsk.sk

Riadiaci orgán programu spolupráce INTERACT

Stanislava Tomanová

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4114
E-mail: stanislava.tomanova@region-bsk.sk

Eva Krutá

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4171
E-mail: eva.kruta@region-bsk.sk

INTERACT sekretariát

Žaneta Chylová

Referentka
Tel. č.: 02/4826 4195
E-mail: zaneta.chylova@region-bsk.sk

Szabolcs Csahók

Referent
Tel. č.: 02/4826 4229
E-mail: szabolcs.csahok@interact-eu.net

Mikis Moselt

Referent
Tel. č.: 02/4826 4234
E-mail: mikis.moselt@interact-eu.net

Pozn.: Odbor INTERACT je súčasťou medzinárodného programu spolupráce, z uvedeného dôvodu zamestnanci nepoužívajú akademické tituly.

Vyberte si odbor