Odbor školstva, mládeže a športu

Mgr. Jana Zápalová

Riaditeľka odboru
Tel. č.: 02/ 4826 4825
E-mail: jana.zapalova@region-bsk.sk

Simona Žiláková

Asistentka riaditeľky
Tel. č.: 02/ 4826 4800
E-mail: simona.zilakova@region-bsk.sk

Oddelenie školstva

Mgr. Oľga Zaťková

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4817
E-mail: olga.zatkova@region-bsk.sk

Mgr. Anna Poliačiková

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4138
E-mail: anna.poliacikova@region-bsk.sk

Mgr. Tibor Varga

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4811
E-mail: tibor.varga@region-bsk.sk

Ing. Katarína Gogová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4127
E-mail: katarina.gogova@region-bsk.sk

PaedDr. Igor Mariančík

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4828
E-mail: igor.mariancik@region-bsk.sk

Eva Matejovičová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4818
E-mail: eva.matejovicova@region-bsk.sk

Mgr. Peter Šafař

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4822
E-mail: peter.safar@region-bsk.sk

Ľubica Burdzová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4813
E-mail: lubica.burdzova@region-bsk.sk

Oddelenie mládeže a športu

Ing. Alena Čermáková

Referentka
Tel. č.: 02/ 48 264 602
E-mail: alena.cermakova@region-bsk.sk

Ing. Jana Dúbravková

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4169
E-mail: jana.dubravkova@region-bsk.sk

Mgr. Andrea Vojtková

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4124
E-mail: andrea.vojtkova@region-bsk.sk